background image

Oto Ulrich

Náš stipendista od roku 2023
Ulrich Oto
Ulrich Oto

Univerzita

Trinity College Dublin, IE

Obor

Physics

Rodné město

Uherské Hradiště

Kontakt

oto.ulrich@gmail.com

Fyzika přináší odpovědi

Již od prvního setkání s fyzikou jsem věděl, že toto bude obor, který budu chtít studovat na univerzitě. Od přírody jsem velmi zvídavý člověk, který hledá odpovědi na vše kolem nás, snaží se věci zdůvodnit a zjistit jejich pravou podstatu. A právě fyzika je vědou, která mě v tomto plně uspokojuje.

Obrovskou inspirací pro studium fyziky je pro mě především historie - velké hlavy, jako byli Hubble, Heisenberg, Planck, Feynmann a později i Hawking. Tito lidé všem dokázali, že věci, které dříve nikdo nechápal či nad nimi ani nepřemýšlel, je možné dokonale popsat fyzikálními zákony i navzdory tomu, že je třeba se pustit do neprobádaných koutů a teorie si vymyslet sám. To zároveň souvisí i s mou fascinací fyzikou, protože věci rychle začnou zapadat do sebe. Například, když Max Planck přišel s kvantováním energie a zákonem pro vyzařování absolutně černého tělesa, byly to všechno jen prvotní myšlenky, okolo nich se však velmi rychle vyvinula celá velká odnož fyziky.

Trinity má charakter

Při prvním příchodu na univerzitu jsem byl uchvácen obrovskou plochou, na které se rozprostírá, obrovskou výhodou TCD a většiny západních univerzit obecně je právě tento společný campus, který umožňuje vznik mnoha univerzitních spolků a klubů, což znamená, že o socializaci, zábavu a sportovní příležitosti nouze v žádném případě není. Historické školní budovy jsou rozprostřeny de facto všude, a to znamená, že vzdělání na vás dýchá na každém rohu. První semestr na dublinské univerzitě byl méně náročný, než jsem čekal, neboť je zde brán jako takový „srovnávací“. Učíte-li se tedy na střední škole dobře (což byste pro přijetí na vysokou školu v Irsku měli, protože rozhodujícím faktorem jsou známky z maturitní zkoušky), měli byste mít výhodu a ušetřený čas můžete raději věnovat aklimatizaci v novém prostředí a zvykání si na vysokoškolský život, což si myslím, že je to nejdůležitější. Obecně doporučuji si o studiu na univerzitě a ubytování zjistit předem absolutní maximum informací, aby vás skoro nic nezaskočilo.

Per aspera ad astra

V plánování své budoucnosti si nejsem nyní stoprocentně jistý, a proto si stále snažím rozšiřovat obzory a dávat prostor různým možnostem. Studium mě však naplňuje a mám jasno, že chci určitě pokračovat magisterském a možná i doktorandském studiu. Momentálně je můj přístup k budoucí kariéře diverzifikován jako portfolio správného investora. Jsou tři hlavní směry, nad kterými uvažuji: pokračovat v akademické sféře a vyučovat novou generaci fyziků (toto povoláni si již zkouším doučováním matematiky a fyziky ve volném čase), práce v astrofyzikálním výzkumu, posouvat hranice našich znalostí o vesmíru o krok dále. Posledním směrem, se kterým je astrofyzika spjata a já se o něj dlouhá léta ve volném čase zajímám, je programování a data science. Ať už nakonec najdu uplatnění v jakémkoliv z výše zmíněných odvětví či jiném, které je spjato s fyzikou, budu nadmíru spokojen.