background image

Jasmína Švarcrová

Naše stipendistka od roku 2021
Jasmína Švarcrová
Jasmína Švarcrová

Střední škola

Open Gate

Univerzita

Trinity College Dublin, IE

Obor

History & Political Science

Rodné město

Liberec

Kontakt

jasma.svarcrova@gmail.com

Absolventka gymnázia Open Gate v roce 2021

Od historie k moderní politice

Historie mě fascinovala odmalička. Díky ní mě zaujalo politické dění, ať už z dob minulých, tak také to moderní. V současnosti vnímám politiku jako oblast, která volá po změně, a to především v přístupu k lidem. Zefektivnění výkonu státní správy či navazování a udržování diplomatických vztahů pro mě nyní během studia představuje intelektuální, teoretickou výzvu, kterou bych ráda díky získaným zahraničním zkušenostem v budoucnu řešila i jako výzvu ryze praktickou.

Trinity College byla jasná volba

Kde jinde studovat historii a politologii než na nejstarší univerzitě v Irsku? A co teprve na univerzitě, v jejíž knihovně je uchováván dokument o vyhlášení nezávislosti Irské republiky z roku 1916, politicky nejdůležitější deklarace v moderních irských dějinách? Trinity College Dublin pro mě byla logickou volbou i z toho důvodu, že jsem si přála studovat v anglofonním systému terciárního vzdělávání a mít například vlastního tutora, tedy mentora pro akademické, ale i osobní záležitosti z řad profesorů.

Zaujal mě Úvod do Islámu

Po prvním, adaptačním roce, který byl v mnoha ohledech transformační, jsem se mimo studia dvou hlavních oborů měla možnost věnovat i jiným předmětům. Ty sice ne vždy úzce souvisely s celkovým programem, avšak dle mého názoru mě velmi obohatily nejen z akademické, ale i osobní stránky. Z modulů, jež jsem takto absolvovala, mě nejvíce zaujal Úvod do Islámu, který vhodně doplnil chápání blízkovýchodní společnosti a politiky z hodin například mezinárodních vztahů.

Stáž na velvyslanectví mi otevřela oči

Vedle studia ve druhém ročníku jsem – především díky finanční podpoře nadace – mohla absolvovat stáž na velvyslanectví České republiky v Dublinu. Tato zkušenost mi nesmírně otevřela oči ve smyslu budoucího směřování a pomohla mi nejen prohloubit znalosti, vytříbit nejrůznější schopnosti, ale hlavně propojit teoretické s praktickým v oboru, který studuji. Ve druhé polovině tohoto, tedy třetího ročníku, se chystám na studijní výjezd do Central European University ve Vídni a opravdu se těším na setkání s akademiky i přístup ke zdrojům věnujícím se problematice politické situace střední Evropy, kterou bych ráda prozkoumala hlouběji v rámci své bakalářské práce.

Chci se zaměřit na oblast bezpečnosti

Mé prvotní myšlenky ohledně budoucího směřování patřily diplomacii a působení v mezinárodních organizacích. Postupem času a s novými zkušenostmi se volba začíná profilovat do oblasti obrany a bezpečnosti, která mě upoutala během působení na velvyslanectví v Dublinu. V dnešní moderní společnosti, která čelí nejrůznějším bezpečnostním výzvám, mají i v takto dříve striktně mužských odvětvích své místo i expertky z řad žen. Ráda by se stala součástí této probíhající změny.

Jak pravil jeden z mých učitelů na střední škole: „Dobré skutky mají být oslavovány, ty podlé hlavně upamatovány, aby se neopakovaly.“

Jasmína Švarcrová

Jasmína Švarcrová

stipendistka projektu Univerzity