background image

Jasmína Švarcrová

Naše stipendistka od roku 2021

Univerzita

Trinity College Dublin, IE

Obor

History & Political Science

Rodné město

Liberec

Kontakt

jasma.svarcrova@gmail.com

Absolventka gymnázia Open Gate v roce 2021

Zefektivnění státní správy

K volbě oboru History and Political Science mě vedlo hlavně přesvědčení o chápání minulosti jako klíči k současnosti a nástroji pro budování lepší budoucnosti. Protože jak pravil jeden z mých učitelů na střední škole: „Dobré skutky mají být oslavovány, ty podlé hlavně upamatovány, aby se neopakovaly.“ Historie mě fascinovala od malička. Díky ní mě zaujalo politické dění, jak už v dobách minulých, tak i v té moderní. V současnosti vnímám politiku jako oblast, která volá po změně, a to především v přístupu k lidem. Zefektivnění výkonu státní správy či navazování a udržování diplomatických vztahů pro mě nyní během studia představuje intelektuální, teoretickou výzvu, kterou bych ráda v budoucnu řešila se zahraničními zkušenostmi jako výzvu praktickou.

Jiná perspektiva

Kde jinde studovat historii a politologii než na nejstarší univerzitě v Irsku? A co teprve na univerzitě, v jejíž knihovně je uchováván dokument o vyhlášení nezávislosti Irské republiky z roku 1919, politicky nejdůležitější deklarace v moderních irských dějinách? Trinity College Dublin pro mě byla logickou volbou i z toho důvodu, že jsem si přála studovat v anglofonním systému terciárního vzdělávání a mít například vlastního tutora, tedy mentora pro akademické, ale i osobní záležitosti z řad profesorů. Moje první dny na zahraniční univerzitě byly plné nadšení z historického kampusu a předmětů, které budu studovat, ale vzadu v mé hlavě byl i strach z nového, neznámého systému a kulturních rozdílů. I přesto nebo možná právě proto, že je studium v zahraničí obrovským krokem z komfortní zóny jedince, bych ho doporučila každému středoškolákovi. Cizí systém vás přiměje dívat se na problémy a fakta z jiné perspektivy. „Think outside the box!“ – v dnešní době je tato schopnost velmi ceněná.

Diplomatické služby

Po absolvování navazujícího magisterského studia v oboru mezinárodní politika bych se ráda ucházela o místo na Diplomatické akademii, která slouží jako odrazový můstek pro vstup do diplomatických služeb České republiky. V rámci působení v této sféře bych se ráda věnovala především kulturním a sociálním záležitostem. Velkou poctou by pro mě bylo dosáhnout na post vedoucího diplomatické mise v zahraničí, tzv. chargé d'affaires. Díky zkušenosti ze stáže na odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR však také uvažuji o zaměření se na interní problémy státu, a to především elektronizaci státní správy.