background image

Barbora Smékalová

Naše stipendistka 2018 - 2020

Univerzita

Queen Mary University of London, UK

Obor

Law

Rodné město

Nové Město na Moravě

Kontakt

mekalova.ba@gmail.com

Důraz na samostatné a kritické myšlení

Studovala jsem tříletý obor anglosaské právo na univerzitě Queen Mary v Londýně. Odstěhovat se do zahraničí pro mě představovalo velkou životní změnu, ale svého rozhodnutí nelituji. Umožnilo mi seznámit se s lidmi z různých částí světa, od Peru, Brazílie, Kanady, Francie, Řecka až po Arménii, Čínu, Indii a Indonésii. Jedním z největších přínosů studia pro mě byly konverzace o životních zkušenostech a různých společenských otázkách s mými spolužáky. Do zahraničí jsem odešla studovat zejména kvůli odlišnému přístupu k výuce a má očekávaní se v tomto ohledu splnila. Důraz je kladen na samostatné a kritické myšlení, schopnost argumentovat a obhájit si svůj názor na základě získaných vědomostí místo na učení zpaměti. V případě práva, které je pro každou zemi specifické, je třeba myslet na uplatnění, ale minimálně na magisterské úrovni ho mohu všem jenom doporučit. 

Právní praxe a komunikace s klienty

Všechny zkoušky jsem psala písemně a v průběhu semestrů odevzdávala eseje do každého předmětu se zpětnou vazbou od profesorů. Byl to velký kontrast s mými kamarády v České republice, kteří kromě zápočtových testů skládali zkoušky ústně. Zapojila jsem se do různých spolků, v jejichž rámci jsme pro ostatní studenty pomáhali organizovat různé panelové diskuze a promítaní, simulací mezinárodních organizací a tzv. mootů, které napodobují soudní řízení na národní i mezinárodní úrovni. Přestože v Česku mají studenti tyto možnosti také k dispozici, myslím, že v zahraničí jsou vnímány jako více interní součást studia a samotní profesoři studenty motivují k zapojení. Queen Mary pro mě byla výjimečná i vlastní pro bono klinikou, kde jsem si mohla vyzkoušet právní praxi a komunikaci s klienty již během druhého a třetího ročníku, a navíc pod zkušeným vedením. 

Mezinárodní arbitráž

Po získání titulu bakaláře jsem se rozhodla pokračovat v magisterském studiu práva na London School of Economics and Political Science se specializací na veřejné mezinárodní právo, které mě zaujalo svým propojením s politikou. Svoji závěrečnou práci jsem zaměřila na oblast mezinárodní arbitráže, které bych se v budoucnu chtěla věnovat. Po čtyřech letech studia v Londýně jsem si uvědomila, že se mi stýská po domově a chtěla bych se do České republiky vrátit. Proto jsem se rozhodla zahájit studium na Právnické fakultě Karlovy univerzity, kde plánuji složit zkoušky ze státnicových předmětů českého práva. Chci se ucházet o místo v některé z pražských firem a složit advokátní zkoušky u České advokátní komory. Od září 2021 jsem také stážistkou u Mezinárodní advokátní komory v programu zaměřeném na mezinárodní trestní právo. Této stáže bych se, nebýt covidu, účastnila z Haagu.

Moje články a napsali o mně

Všechny články