Granty| Jak požádat o finanční grant

Jak požádat o finanční grant

Důležité termíny

 • 1. února 2022 | otevření elektronických přihlášek
 • 31. března 2022 | ukončení přijímání přihlášek (vyplnění online formuláře a dodání všech požadovaných příloh!)
 • květen 2022 | uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1. kola
 • červen 2022 | rozhovory s vybranými žadateli (finálové kolo výběru stipendistů) 
 • do 30. června 2022 | vyhlášení výsledků o udělení stipendia
 
Žádost
Nový student musí o příspěvek z projektu Univerzity požádat Nadaci The Kellner Family Foundation, a to vyplněním elektronického formuláře a odesláním všech požadovaných dokumentů každoročně do 31. března

Elektronický formulář žádosti pro podporu v akademickém roce 2022/2023 bude k dispozici od 1. února 2022.
 
Prozatím si můžete připravovat dokumenty, které bude potřeba doložit k žádosti:
 
 • vzkaz správní radě nadace (proč by měla podpořit právě vás, informace ke studovanému oboru a proč jste si tento obor vybrali, k výběru univerzity; v českém jazyce)
 • doporučení / reference od člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji
 • esej v českém jazyce na téma „Čeho chci ve vybraném oboru dosáhnout“, rozsah max. 1 000 slov
 • potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy
 • kopie dokladů o jazykových zkouškách z cizích jazyků  
 • doklady k ekonomické situaci rodiny (například potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu členů společné domácnosti, daňová přiznání, sociální a jiné příspěvky od státu apod.)
 • potvrzení o dobrovolnické práci, středoškolské odborné činnosti nebo výsledcích olympiád a různých středoškolských soutěží (mohou to být například scany diplomů nebo jiná potvrzení prokazující umístění v soutěži, potvrzení od vedoucího odborné stáže, potvrzení o dobrovolnické činnosti s uvedením místa a počtu hodin, které jste této činnosti věnovali).
 
Výběr žadatelů do finálového kola
Ze všech žádostí došlých do konce března vybere správní rada nadace do užšího výběru 20 až 30 žadatelů, které pozve k osobnímu rozhovoru se zástupci nadace a akademické obce. Rozhodnutí o přidělení grantu a jeho výši nadace rozesílá studentům pozvaným do finálového kola do konce června. 
 
Příspěvek nadace studenti získávají vždy na jeden rok studia a o pokračování podpory tedy žádají opakovaně až do dokončení bakalářského cyklu. Nadace se tak snaží stipendisty motivovat k vynikajícím akademickým výsledkům. Většina studentů čerpá podporu po celou dobu trvání bakalářského programu. Podporu na další rok nezíská student, který ještě nedokončil bakalářský cyklus, jen pokud se mu výrazně zhorší akademické výsledky a neplní pravidla nastavená nadací. Podobná situace ale zatím nastala jen v několika málo případech.
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.