Granty| Jak požádat o finanční grant

Jak požádat o finanční grant

Důležité termíny

 • 1. února 2021 | otevření elektronických přihlášek
 • 30. dubna 2021 | ukončení přijímání přihlášek (vyplnění online formuláře a dodání všech požadovaných příloh!)
 • květen 2021 | uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1. kola
 • červen 2021 | pohovory s vybranými žadateli (druhé kolo výběru stipendistů) 
 • do 30. června 2021 | vyhlášení výsledků o udělení stipendia
 
Žádost
Nový student musí o příspěvek z projektu Univerzity požádat Nadaci The Kellner Family Foundation, a to vyplněním elektronického formuláře a odesláním všech požadovaných dokumentů každoročně do 30. dubna

Žádost se skládá ze dvou částí:
 1. Vyplnění online formuláře
 2. Vložení dokumentů, které nadace potřebuje k posouzení žádosti
 
Vyplnění online formuláře
Student se musí nejdříve přihlásit do projektu Univerzity tím, že vyplní a odešle elektronický formulář. Součástí je finanční rozvaha, kde student popíše, jak vysoký příspěvek potřebuje od nadace a co všechno dokáže hradit z vlastních nebo jiných zdrojů, a také na co chce použít příspěvek od nadace. Nadaci dále zajímá, jestli žádá i o jiné stipendium nebo grant, nebo zda ho už třeba získal.
 
Na konci formuláře žadatel vyplní také souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři nebo v jeho přílohách. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, registrována jako správce osobních údajů.
 
Vložení dokumentů
Po vyplnění online formuláře žadatel na zadaný email obdrží link na druhou část žádosti, kde vloží všechny dokumenty, které správní rada nadace potřebuje k posouzení žádosti. Dokumenty se vkládají ve formátu pdf, doc, jpg nebo txt. Není potřeba vložit všechny dokumenty najednou, ke vkládání dokumentů se můžete přihlásit opakovaně. 
 
Všechny dokumenty je potřeba vložit nejpozději do 30. dubna, kdy je uzávěrka pro příjem žádostí do projektu Univerzity. Vyplňování formuláře a vložení dokumentů proto neodkládejte na poslední chvíli.
 
Od žadatele potřebujeme tyto dokumenty:
 • vzkaz správní radě nadace (proč by měla podpořit právě žadatele, informace ke studovanému oboru a výběru univerzity; v českém jazyce)
 • potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy
 • kopie dokladů o jazykových zkouškách z cizích jazyků  
 • doporučení / reference od člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji
 • esej v českém jazyce na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“, rozsah max. 1 000 slov
 • doklady k finanční situaci rodiny (například potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu členů společné domácnosti, daňová přiznání, sociální a jiné příspěvky od státu apod.)
 • potvrzení o dobrovolnické práci, středoškolské odborné činnosti nebo výsledcích olympiád a různých středoškolských soutěží (mohou to být například scany diplomů nebo jiná potvrzení prokazující vaše umístění v soutěži, potvrzení od vedoucího odborné stáže, potvrzení o vaší dobrovolnické činnosti s uvedením místa a počtu hodin, které jste této činnosti věnovali).
 
Výběr žadatelů do druhého kola
Ze všech žádostí došlých do konce dubna vybere správní rada nadace do užšího výběru 20 až 30 žadatelů, které pozve k pohovoru. Ta se odehrává prezenčně nebo prostřednictvím videohovoru před komisí ve které jsou zástupci nadace a akademické obce. Studenti zde vyloží své plány do budoucna a odpovídají na otázky komise. Do konce června jsou písemně vyrozuměni, jestli byli úspěšní a s jak vysokým příspěvkem mohou počítat.
 
Příspěvek nadace studenti získávají vždy na jeden rok studia a o pokračování podpory tedy žádají opakovaně až do dokončení bakalářského cyklu. Nadace se tak snaží stipendisty motivovat k vynikajícím akademickým výsledkům. Většina studentů čerpá podporu po celou dobu trvání bakalářského programu. Podporu na další rok nezíská student, který ještě nedokončil bakalářský cyklus, jen pokud se mu výrazně zhorší akademické výsledky a nekomunikuje s nadací. Podobná situace ale zatím nastala jen v několika málo případech.
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.