Granty| Formuláře k vyplnění

Formuláře k vyplnění

Pro nové žadatele
 

Žádost pro nové žadatele: elektronický formulář

Termín odevzdání: do 30. dubna

Noví žadatelé o stipendium Nadace The Kellner Family Foundation se nejprve do projektu Univerzity hlásí vyplněním elektronického formuláře zde. Žadatelé ve formuláři odpovídají na otázky týkající se jejich studijních výsledků, sociálního zázemí, povolání rodičů, ale také koníčků a dalších mimoškolních aktivit. Odůvodnit musí i výběr univerzity a vyčíslit úplné náklady na studium.

Po zadání všech požadovaných údajů je formulář odeslán kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář". Částečně vyplněný formulář lze také po zadání emailové adresy uložit, a to kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář", a později formulář dokončit.

Po přihlášení do projektu Univerzity prostřednictvím elektronického formuláře je nutné zaslat písemnou žádost o nadační příspěvek na adresu Nadace The Kellner Family Foundation do 30. dubna. Součástí žádosti jsou dokumenty jako například doporučení od stávajících pedagogů, doklady o finanční situaci v rodině, doklady o jazykových zkouškách, vlastní esej a podobně. Obsah a podoba těchto dokumentů je patrná z vyplněných formulářů.

Součástí všech žádostí je také souhlas zúčastněných se zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, registrována jako správce osobních údajů.


Pro stávající stipendisty

Žádost pro stávající stipendisty: elektronický formulář

Termín odevzdání: do 15. května

Stávající stipendista projektu Univerzity musí každý rok znovu zažádat o příspěvek vyplněním elektronického formuláře zde. Kromě stručné sumarizace údajů, které zadával již při prvním přihlášení do projektu Univerzity, vyplní také své studijní výsledky za  již absolvované akademické roky, případně absolvované stáže a další aktivity směřující k osobnímu rozvoji.

Po zadání všech požadovaných údajů je formulář odeslán kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář". Částečně vyplněný formulář lze také po zadání emailové adresy uložit, a to kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář", a později formulář dokončit.

Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře zašle stipendista Nadaci aktuální příjmy rodiny, tedy příjmy za uplynulý rok (potvrzení o příjmech rodičů/daňové přiznání apod.), a to e-mailem na info@kellnerfoundation.cz. Teprve pak bude žádost považována za kompletní.

Součástí všech žádosti je také souhlas zúčastněných se zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, registrována jako správce osobních údajů.

Zpět na hlavní stránku