Díky projektu Univerzity odjede na podzim studovat  na nejlepší univerzity světa 52 studentů z ČR

Díky projektu Univerzity odjede na podzim studovat na nejlepší univerzity světa 52 studentů z ČR

Díky projektu Univerzity odjede na podzim studovat  na nejlepší univerzity světa 52 studentů z ČR
Na univerzity po celém světě se rozjede 52 mladých studentů z České republiky, kteří získali stipendia z projektu Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation. Studenti zamíří díky stipendiím na celkem 32 univerzit ve Velké Británii, USA, Nizozemí, Německu a také v České republice.

V rámci projektu Univerzity poskytuje finanční granty rodinná nadace manželů Kellnerových - Nadace The Kellner Family Foundation – již od roku 2009. V dalším akademickém roce 2015/2016 obdrží stipendium 52 studentů v celkové výši okolo 10 mil. Kč. Nadace přijala do stipendijního programu 12 nových studentů, 40 stipendistů bude pokračovat ve studiích, která započali vloni nebo v předchozích letech.

S podporou projektu Univerzity mohou získat kvalitní vzdělání studenti, kteří dosahují výborných akademických výsledků, ale jejich sociální zázemí jim neumožňuje naplnit jejich studijní potenciál. Nejčastějším místem studia bude, stejně jako v předchozích letech, Velká Británie, dále to jsou USA, Česká republika, Nizozemí a Německo.

Díky projektu Univerzity odjede na podzim studovat  na nejlepší univerzity světa 52 studentů z ČR

O stipendium z projektu Univerzity požádalo letos 146 českých studentů. Vážíme si zájmu i odvahy studentů odcestovat do zahraničí a postavit se na vlastní nohy. Velkou radost máme také z úspěšných absolventů, kteří již svá studia dokončili a patří mezi žádané absolventy u zaměstnavatelů v České republice i v zahraničí.

Hana Halfarová

ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation

Stipendisté projektu Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation budou získávat znalosti nejčastěji v oborech humanitních a společenských věd, přírodních věd a v matematických oborech.

7f01e06206f09cd449aeb531ec3057ae7040fc69

Nejvíce stipendistů pochází v letošním roce z Prahy (13 studentů), Středočeského a Moravskoslezského kraje (po 8 studentech). V krajích Vysočina, Zlínském a Olomouckém získali stipendia 4 studenti, v Jihomoravském a Karlovarském kraji 3 studenti, v Jihočeském 2 studenti a v krajích Plzeňském a Ústeckém po jednom studentovi. Jeden student pochází ze Somálska.

O projektu UNIVERZITY

Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě Nadace do konce května každého roku. Žádost obsahuje dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od osoby podílející se na akademickém nebo uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající současnou finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro jeho okolí i celou společnost.

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise ve složení Renáta Kellnerová, prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. a PhDr. Hana Halfarová. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Další tiskové zprávy

Všechny články