Čeští studenti a studentky míří na 43 univerzit v 10 zemích s podporou Nadace The Kellner Family Foundation

Čeští studenti a studentky míří na 43 univerzit v 10 zemích s podporou Nadace The Kellner Family Foundation

Čeští studenti a studentky míří na 43 univerzit v 10 zemích s podporou Nadace The Kellner Family Foundation

Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových udělila finanční granty 57 talentovaným Čechům a Češkám, kteří v akademickém roce 2021/2022 budou prohlubovat své zkušenosti v bakalářských oborech především na zahraničních univerzitách. Nově přijala do projektu Univerzity 25 studentů, dalších 32 pokračuje s podporou nadace ve studiích už více jak rok.

Stipendisté si vybrali například University of Oxford, University of Cambridge, Rochester Institute of Technology a další ve Velké Británii, USA, Rakousku, Nizozemsku, Číně, Irsku, Německu, Švýcarsku, Španělsku a České republice. Už 215 absolventů středních škol z celé České republiky získalo za 12 let od nadace prostředky na školné a další náklady spojené s univerzitním studiem. Za toto období Nadace The Kellner Family Foundation poskytla na grantech univerzitním studentům více než 100 mil. korun. Umožňuje tak českým studentům získat hluboké poznání ve studovaných oborech, mezinárodní zkušenosti i globální rozhled, kterými zpětně přispějí k rozvoji celé české společnosti. 

  • 57 studentů zařadila nadace do projektu Univerzity v akademickém roce 2021/2022. 

  • Nadace pokračuje také v podpoře absolventů gymnázia Open Gate, kteří během středoškolského studia čerpali sociální stipendium. Z 54 letošních stipendistů je jich 15 právě absolventů tohoto gymnázia.

  • 218 stipendistů získalo finanční granty za 12 let, kdy nadace podporuje české studenty bakalářských oborů převážně na zahraničních univerzitách. 

Finanční podporu v akademickém roce 2021/22 bude čerpat 57 studentů. Z nich prvním rokem získalo podporu 25 studentů a studentek, což je o třetinu více ve srovnání s předchozími lety. Druhým rokem bude čerpat granty 14 stipendistů a 18 podporuje nadace již tři a více let.  

Příjemci stipendií jsou nejčastěji studenti z Prahy (14 studentů), Středočeského (12) a Moravskoslezského kraje (8). Další stipendisté pocházejí z Ústeckého (6), Zlínského (6), Olomouckého (2) a Jihomoravského kraje (2). Po jednom jsou z Pardubického, Libereckého, Jihočeského a Karlovarského kraje.  

Na univerzity do Velké Británie odcestuje letos 30 studentů. Další se vydají do USA, Rakouska, Německa, Nizozemska, Švýcarska, Číny, Irska či Španělska. V České republice poskytla nadace granty pěti studentům, čtyři z nich jsou absolventi Open Gate, dříve příjemci sociálního stipendia na gymnáziu; jeden student zahájí studium na pražské pobočce zahraniční univerzity.

Volba oboru je zcela na rozhodnutí studenta. Při výběru stipendistů ale upřednostňujeme obory, které je v Česku obtížné studovat, případně nedosahují výrazného renomé. A v případě interdisciplinárních oborů pak kombinace, které české vysoké školy ani nenabízí.

Petra Dobešová

Petra Dobešová

členka správní rady

„Dlouhodobou vizí nadace je měnit společnost kvalitním vzděláním, proto zcela přirozeně přihlížíme k budoucímu využití studovaného oboru v České republice a k přínosu pro českou společnost,“ doplňuje Petra Dobešová.  

Přehled oborů kde studují 2021/2022

Preferenci geografických regionů ovlivnil brexit a pandemie

Studijní obory, ve kterých se vzdělávají stipendisté zařazení do projektu Univerzity, zůstávají dlouhodobě stabilní – nejčastěji jde o technické obory a informatiku těsně následované přírodními, humanitními a společenskými vědami. Dále se podporovaní studenti věnují ekonomii a managementu, medicíně a farmacii, uměleckým oborům nebo právu.  Výběr stipendistů byl velmi náročný.

Z více než stovky došlých přihlášek Nadace pozvala k osobním rozhovorům 33 studentů a studentek. Pro udělení grantu vybrala ty, kteří potvrdili vysokou akademickou zdatnost i zapálení pro svůj obor. To prokázali jak svými dosavadními úspěchy, tak i zapojením do aktivit výrazně rozšiřujících jejich středoškolský rozhled. K tomu jim také pomáhaly projekty určené právě středoškolákům, kteří hledají více než je ve školních osnovách. Jsou to třeba Otevřená věda Akademie věd, Centrum talentované mládeže nebo Středoškolská odborná činnost.   

Mezi stipendisty jsou rovněž studenti britských prestižních univerzit. Na Univerzity of Oxford si vybrali matematiku, fyziku a medicínu; na University of Cambridge přírodní vědy, archeologii, ekonomii a techniku. Další stipendisté se věnují například biochemii na londýnské Imperial College, Informatice na ETH v Curychu nebo fyzice na Ecole polytechnique federale de Lausanne a Hong Kong University of Science and Technology.

Hudební obory studují na proslulých vídeňských univerzitách nebo v Německu. Perličkou je stipendista, který propadl fenoménu nového cirkusu a studuje na třetí nejlepší cirkusové škole na světě – nizozemské Academy for Circus and Performance Art. Do plánů některých studentů zasáhla celosvětová pandemie covid-19 a určitá nejistota spojená s cestováním. Přehodnotili proto svůj původní záměr studovat v USA a rozhodli se pro bližší, evropskou univerzitu.   

Dalším aspektem, který změnil geografické preference stipendistů je odchod Velké Británie z Evropské unie. „Mezi novými stipendisty byl menší zájem o univerzity ve Velké Británii, kde po brexitu skokově narostly náklady na studium. Zaznamenali jsme naopak vyšší zájem o Nizozemsko, kde je poměrně široká nabídka oborů v anglickém jazyce a registrujeme i zájem o univerzity v dalších evropských zemích,“ doplňuje Petra Dobešová.  

Seznam univerzit, kde budou studovat čeští studenti a studentky s podporou Nadace The Kellner Family Foundation v akademickém roce 2021/2022

Velká Británie   USA Švýcarsko Čína Nizozemsko Irsko Německo Rakousko Španělsko Česká republika

Coventry University

Imperial College London

King's College London

Newcastle University

Northumbria University

Swansea University

The University of Edinburgh

The University of Manchester

The University of Sheffield

University College London

University of Aberdeen

University of Birmingham

University of Cambridge

University of Glasgow

University of Dundee

University of Oxford

University of Nottingham

University of York

University of St Andrews

University of the West of England, Bristol

Rochester Institute of Technology

University of Pennsylvania

Worcester Polytechnic Institute

ETH Zürich

Ecole polytechnique federale de Lausanne

Hong Kong University of Science and Technology

New York University Shanghai 

Breda University

Eindhoven University of Technology

Leiden University

Tilburg University

Academy for Circus and Performance Art

Trinity College Dublin (the University of Dublin)

University College Dublin

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber

Sigmund Freud Univerzity, Wien

Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien

Universität Mozarteum Salzburg

University of Malaga, Spain

University of New York in Prague

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Vysoká škola chemicko-technologická

O projektu Univerzity

Studovat na zahraniční univerzitě nemusí být jen příliš odvážný sen. Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje finanční granty českým studentům, kteří se vzdělávají především v bakalářských oborech zahraničních univerzit.Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči do konce dubna každého roku. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise složené z členů správní rady a dalších odborníků. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Profily studentů zveřejnila nadace na svém webu: 

Naši stipendisté