Stipendisté, univerzity, srpen 2022

61 studentek a studentů získalo finanční granty, míří na 50 univerzit ve 12 zemích

Stipendisté, univerzity, srpen 2022

Nadace The Kellner Family Foundation udělila v projektu Univerzity finanční granty 61 talentovaným Čechům a Češkám, kteří budou v akademickém roce 2022/23 prohlubovat své znalosti na 50 zahraničních i českých univerzitách, včetně prestižních University of Oxford, University of Cambridge nebo ETH Zürich. 

Stipendistům Nadace rozdělí v akademickém roce 2022/2023 celkem 15 milionů korun. Za 13 let existence projektu Univerzity získalo finanční podporu na studium i další náklady spojené s ním celkem 239 absolventů středních škol z celé České republiky. Nadace dlouhodobě podporuje na cestě za kvalitním vzděláním talentované, cílevědomé a pracovité mladé lidi mající odhodlání získané mezinárodní zkušenosti využít ve prospěch české společnosti a přispět tak k jejímu rozvoji.

  • 61 studentů a studentek podpoří Nadace v projektu Univerzity v akademickém roce 2022/23.

  • Mezi podpořené rozdělí Nadace poprvé roční částku 15 milionů korun.

  • Stipendisté míří na celkem 50 univerzit ve 12 zemích.

  • Finanční podporu získalo také 14 absolventů gymnázia Open Gate, kteří již v průběhu středoškolského studia čerpali sociální stipendium Nadace.

  • Za 13 let fungování projektu Univerzity podpořila Nadace již 239 studentek a studentů.

Nadace The Kellner Family Foundation schválila pro akademický rok 2022/23 finanční granty pro 61 talentovaných studentek a studentů. 21 z nich bude podporu Nadace čerpat prvním rokem, 20 rokem druhým a zbývajících 20 čerpá finanční podporu tři a více let. Nové stipendisty vybírali členové komise v dvoukolovém výběrovém řízení z celkem 116 žádostí.

Podobně jako v uplynulých letech byly žádosti posuzovány velmi individuálně. Vybráni byli ti, kteří kromě hlubokých znalostí a zapálení pro daný obor prokázali také zapojení do aktivit nad rámec osnov středoškolského studia, jako např. Otevřená věda Akademie věd nebo Středoškolská odborná činnost. Přihlíženo bylo také k účasti žadatelů ve společensky-prospěšných či dobrovolnických činnostech. „Dlouhodobou vizí nadace je měnit společnost kvalitním vzděláním. Při výběru stipendistů je pro nás tedy důležitá potenciální využitelnost získaných zkušeností ve prospěch české společnosti a odhodlání studenta přispět v budoucnu k rozvoji vybraného oboru v České republice,“ uvedla Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Příjemci stipendií jsou nejčastěji z Prahy (18), Středočeského (10), Ústeckého (8), Moravskoslezského (8) a Zlínského kraje (6). Finanční grant na studium a s ním spojené náklady získalo také pět studentů a studentek z Jihomoravského kraje, po jednom pak z Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje a z Vysočiny.

Mezi stipendisty bude v nadcházejícím akademickém roce také čtrnáct absolventů gymnázia Open Gate. Tyto mladé lidi podporovala nadace manželů Kellnerových formou sociálních stipendií již v průběhu jejich středoškolského studia.

Po celou dobu existence projektu Univerzity klademe důraz na to, aby stipendisté mohli studovat vybraný obor na renomovaných univerzitách, a britské školy v tomto ohledu patří ke světové špičce. Právě proto, aby i přes skokový nárůst nákladů spojených se studiem v Británii po brexitu mohli talentovaní Češi a Češky prohlubovat své znalosti v této zemi, byla navýšena celková suma na finanční granty v projektu Univerzity na patnáct milionů korun.

Petra Dobešová

Petra Dobešová

členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation

Brexit nezměnil preference studentů, víc než třetina míří do Velké Británie

Ani brexit a skokový nárůst nákladů na studium na britských univerzitách nezměnil preference žadatelů o granty. I v akademickém roce 2022/23 odcestuje víc než třetina podpořených na školy ve Velké Británii. „Po celou dobu existence projektu Univerzity klademe důraz na to, aby stipendisté mohli studovat vybraný obor na renomovaných univerzitách, a britské školy v tomto ohledu patří ke světové špičce. Právě proto, aby i přes skokový nárůst nákladů spojených se studiem v Británii po brexitu mohli talentovaní Češi a Češky prohlubovat své znalosti v této zemi, byla navýšena celková suma na finanční granty v projektu Univerzity na patnáct milionů korun,“ popsala Petra Dobešová a dodala, že průměrné náklady na akademický rok ve Velké Británii se aktuálně pohybují kolem milionu korun.

Stipendisté půjdou studovat také na univerzity do Nizozemska (10), USA (6), Irska (5) nebo Švýcarska (3). V uměleckých oborech se budou vzdělávat na věhlasných rakouských a španělských univerzitách, v technických oborech pak např. v Německu, které v uplynulých letech rozšířilo nabídku oborů v anglickém jazyce. Podpoření se ale vydají také do Kanady, Francie nebo Číny. „Nejvíc nově přijatých stipendistů odchází studovat na univerzity do Nizozemí. Stejné procento studentů se bude vzdělávat na školách v USA, Irsku a Velké Británii a sledujeme vzrůstající zájem také o špičkové švýcarské a německé školy,“ popsala postupně se měnící trendy mezi novými žadateli o stipendium Petra Dobešová.

Seznam univerzit, kde budou studovat čeští studenti a studentky s podporou Nadace The Kellner Family Foundation v akademickém roce 2022/23

Velká Británie

Coventry University
Imperial College London
Newcastle University
Northumbria University
Swansea University
The University of Sheffield
University College London
University of Aberdeen
University of Cambridge
University of Glasgow
University of Dundee
University of Oxford
University of Nottingham
University of York
University of St Andrews
University of the West of England, Bristol

Nizozemsko
Academy for Circus and Performance Art
Breda University
Delft University of Technology
Eindhoven University of Technology
Leiden University
Tilburg University
University of Amsterdam
University of Groningen
Utrecht University

USA
Rochester Institute of Technology
University of California, LA
University of Michigan-Ann Arbor
University of New Hampshire
University of Pennsylvania
Worcester Polytechnic Institute  

Česká republika
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
University of New York in Prague
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola chemicko-technologická    

Irsko
National University of Ireland, Galway
Trinity College Dublin
University College Dublin

Čína
Hong Kong University of Science and Technology
New York University Shanghai

Rakousko
Sigmund Freud Univerzity, Wien
Universität Mozarteum Salzburg

Španělsko
Escuela Superior de Música Reina Sofía, Madrid
University of Malaga

Švýcarsko
ETH Zürich
Ecole polytechnique federale de Lausanne

Francie
Sciences PO Paris

Kanada
Concordia University – John Molson School of
Business

Německo
Technische Universität München

Granty v projektu Univerzity jsou určené primárně studentům bakalářských oborů, a to jakéhokoliv zaměření. „Preferujeme moderní STEM, tedy vědecké, technické či přírodovědné obory. Mezi stipendisty jsou ale již tradičně i studenti ekonomie, práva, uměleckých či humanitních směrů,“ upřesnila Petra Dobešová.

Přehled oborů, které studují stipendisté projektu Univerzity v akademickém roce 2022/23

Přehled oborů, které studují stipendisté projektu Univerzity v akademickém roce 2022/23

Výše podpory jednotlivých studentů pro akademický rok 2022/23 je variabilní. Pohybuje se od necelých sto tisíc korun až po jeden milion korun. Za 13 let existence projektu Univerzity získalo prostředky na studium i náklady s ním spojené celkem 239 studentů vysokých škol a univerzit po celém světě. Profily všech stipendistů jsou zveřejněny na webu Nadace The Kellner Family Foundation.

O projektu Univerzity

Chodit na zahraniční univerzitu nemusí být jen příliš odvážný sen. Pro studenty, kteří mají nadání, motivaci a píli, ale chybí jim dostatek financí, vytvořila Nadace The Kellner Family Foundation projekt Univerzity. Z něj poskytuje finanční granty studentům hlavně na prestižních zahraničních univerzitách. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě hodnocení a doporučení od zástupců nadace.

Další tiskové zprávy

Všechny články