Stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation získalo 59 studentů univerzit

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových podpoří v tomto akademickém roce 59 studentů vysokých škol a univerzit. Za devět let, kdy nadace finančně podporuje absolventy českých středních škol na univerzitách, získalo stipendium celkem 164 studentů. Letos rozdělí mezi 15 nových a 44 studentů, které podporuje už více let, bezmála 10 milionů korun. Stipendium získali absolventi středních škol ze 13 krajů České republiky, dvě třetiny z nich studují na univerzitách ve Velké Británii. Nejčastějšími obory jsou lékařské vědy a technické obory následované humanitními a společenskými vědami. Jedenáct studentů podporovaných nadací manželů Kellnerových v loňském akademickém roce studium úspěšně zakončilo. Uzávěrka přihlášek pro další akademický rok je 30. dubna 2019.

V akademickém roce 2018/19 získalo podporu celkem 59 studentů, kteří studují na univerzitách ve Velké Británii (39 stipendistů), Spojených státech amerických (4 studenti), ale také ve Švédsku, Japonsku, Rakousku, Nizozemsku nebo v Číně; 11 stipendistů studuje na vysokých školách v České republice.

Z 59 stipendistů je v aktuálním akademickém roce 15 nově zařazených. Příjemci stipendií jsou nejčastěji studenti z Prahy (19 studentů) a Středočeského kraje (8). Další stipendisté pocházejí z Moravskoslezského kraje (6), kraje Vysočina (5), Ústeckého kraje (5), Královéhradeckého kraje (3),  Jihočeského kraje (3), Plzeňského, Libereckého a Olomouckého (po dvou stipendistech). Po jednom jsou ze Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje a ze Somálska.

„Nově podpoření studenti se věnují různým oborům. Od sólového zpěvu přes medicinální chemii a přírodní vědy až po hospodářskou politiku, právo či vývoj počítačových her,“ popsala zaměření podpořených studentů Hana Halfarová, která vede projekty Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation.

To, co všechny vybrané stipendisty spojuje, kromě vynikajících dosavadních studijních výsledků a pestrých mimoškolních aktivit, je velká vnitřní motivace, zapálení pro vybraný obor a vytrvalost.

Hana Halfarová

Upřesňuje Hana Halfarová kritéria, dle nichž letos vybrala komise 15 nově podpořených studentů.

Jedním z nově zařazených studentů je absolvent osmiletého gymnázia Open Gate, Robert Bihary, který vyrůstal v dětském domově v Jablonném v Podještědí.

V roce 2010 jsem díky sociálnímu stipendiu Nadace The Kellner Family Foundation začal studovat na gymnáziu Open Gate a tato možnost zásadně změnila můj život a ovlivnila můj pohled na svět. Poznal jsem skvělé lidi, měl jsem možnost věnovat se svým zájmům a odnesl si nezapomenutelné zážitky. Nyní mohu díky nadaci pokračovat i ve studiu vysoké školy.

Robert Bihary

stipendista

Řekl Robert Bihary, který zahájil studium oboru Právo v obchodních vztazích na CEVRO Institut v Praze a zároveň nastoupil do nultého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Ve studiu s podporou nadace manželů Kellnerových pokračuje také 44 studentů vyšších ročníků vysokých škol. Většinu z nich nadace podporuje druhým nebo třetím rokem, stipendium získali také čtyři studenti již čtvrtým rokem a dva studenti medicíny čerpají finanční podporu už pět let.

Pro studium medicíny jsem se rozhodl na základě zkušeností z dobrovolnických stáží na spinální jednotce motolské nemocnice a chirurgickém oddělení nemocnice Shri Ram v indickém Jodhpuru. Záleželo mi na tom, abych absolvoval takovou lékařskou školu, která mě vybaví nejen znalostmi, ale bude klást také důraz na holistický přístup v medicíně a partnerský vztah mezi lékařem a pacientem.

Libor Mysliveček

Uvedl Libor Mysliveček, student 5. ročníku medicíny na University of Bristol. Vysokou úroveň podpořených studentů, ale i schopnost využít nabyté znalosti a vědomosti v praxi potvrzuje stipendista Lukáš Mácha, který nastoupil na roční praxi do společnosti Jaguar.

 

Stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation získalo 59 studentů univerzit

Celkový poměr oborů, které podpoření studenti odcházejí na renomované univerzity studovat, zůstává z velké části stabilní - i letos jsou nejčastěji stipendisté studenty lékařských věd s přesahem do chemie, biochemie a dalších rychle se rozvíjejících biotechnologických oborů, následováni studenty technických a IT oborů. Třetí pozici pomyslného žebříčku pak obsazují humanitní a společenské vědy v čele s cizími jazyky. „Mezi stipendisty najdete také studentku oboru sociální práce na University of Edinburgh nebo studentku dnes velmi aktuálního oboru udržitelný rozvoj na téže univerzitě,“ zmiňuje některé zajímavé obory vybrané stipendisty Hana Halfarová a dodává, že právě znalosti získané na renomovaných zahraničních univerzitách mohou v budoucnu pomoci rozvoji systému i v České republice.

Stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation získalo 59 studentů univerzit

Profily všech stipendistů zveřejnila Nadace The Kellner Family Foundation na webových stránkách projektu Univerzity. Kromě stručného profilu je zde možné najít také blogy se zážitky a zkušenostmi stipendistů vyšších ročníků univerzit.

V uplynulém akademickém roce 2017/18 studium úspěšně zakončilo 11 studentů podpořených v projektu Univerzity. Tři z nich absolvovali na českých vysokých školách, osm studentů na univerzitách v zahraničí. Škála vystudovaných oborů je i mezi absolventy pestrá - od sociální a mediální komunikace, přes mezinárodní vztahy, evropské právo, mezinárodní obchod, ekonomii a politiku, až po medicínu, psychologii, chemii a počítačové vědy. Šest z absolventů svá studia dokončilo s červeným diplomem, či jeho ekvivalentem (pozn.: v závislosti na zemi a univerzitě označováno jako summa cum laudae, A+, First Class či First Class Honours).

O projektu Univerzity

Chodit na zahraniční univerzitu nemusí být jen příliš odvážný sen. Pro studenty, kteří mají nadání, motivaci a píli, ale chybí jim dostatek financí, vytvořila Nadace The Kellner Family Foundation projekt Univerzity. Z něj poskytuje finanční granty studentům na prestižních zahraničních a českých univerzitách.

Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě Nadace do konce dubna každého roku. Žádost obsahuje dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od osoby podílející se na akademickém nebo uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající současnou finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro jeho okolí i celou společnost.

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise ve složení Renáta Kellnerová, Petr Kellner, Hana Halfarová, Petra Dobešová a Petr Chára. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

 

Další tiskové zprávy

Všechny články