Aktuality| 53 stipendistů Nadace The Kellner Family...

53 stipendistů Nadace The Kellner Family Foundation zahájilo akademický rok 2020/21 na 36 univerzitách v Evropě, USA a Asii

8. října 2020 Finanční granty pro celkem 53 studentů univerzit udělila v akademickém roce 2020/2021 rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. Nově přijala do projektu Univerzity 16 studentů, dalších 37 pokračuje s podporou nadace ve studiích už více jak rok. Vzhledem k současným opatřením zahájila část stipendistů akademický rok distanční formou. Studují například na University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh, Yale University a dalších ve Velké Británii, České republice, USA, Nizozemsku, Německu atd.

Už 193 absolventů středních škol z celé České republiky získalo za 11 let od Nadace prostředky na školné a další náklady spojené s univerzitním studiem. Za toto období Nadace The Kellner Family Foundation poskytla na grantech univerzitním studentům téměř 100 mil. korun.

  • 53 stipendistů zařadila Nadace do projektu Univerzity v akademickém roce 2020/2021.

  • 193 stipendistů získalo finanční granty za 11 let, kdy nadace podporuje české studenty bakalářských oborů převážně na zahraničních univerzitách.

  • Každoročně vyplatí Nadace stipendistům na úhradu školného a dalších nákladů spojených se studiem na univerzitě okolo 10 mil. Kč.

Finanční podporu v akademickém roce 2020/21 bude čerpat 53 studentů, z nich 16 prvním rokem, 10 stipendistů druhým, 13 třetím rokem, 14 studentů čerpá granty čtyři a více let. Již tradičně jsou mezi stipendisty nejoblíbenější univerzity ve Velké Británii, kam míří letos celkem 34 z nich. Devět stipendistů zvolilo pro svá studia vysoké školy v České republice, další pak budou své znalosti prohlubovat v USA, Rakousku, Německu, ale i v Nizozemsku, Švýcarsku nebo Číně. 

Vzhledem k aktuálním opatřením v souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19 zahájila sice většina studentů akademický rok přímo v místě studia, velkou část výuky ale absolvuje online formou, jak potvrzuje třeba Tea Vulasová, absolventka gymnázia Open Gate a nyní studentka oboru Human Resources Studies na nizozemské Tilburg University: „Výuka se nám pro celý první semestr kompletně přesunula do online. Denně tedy trávím opravdu hodně času sledováním dobrovolných přednášek, zapojováním se do povinných seminářů, čtením učebnic a odesíláním úkolů s tím rozdílem, že se teď vše odehrává před mým notebookem v jedné místnosti. Pro nikoho tato situace není lehká, všichni jsme si museli zvyknout na naprosto novou formu vzdělávání.“ Mezi stipendisty jsou ale i studenti, kteří první semestr či trimestr na zahraniční alma mater absolvují distanční formou ze svého domova v České republice a do zahraničí se přesunou až v druhé polovině, resp. třetině akademického roku.

Studijní obory, ve kterých se vzdělávají stipendisté zařazení do projektu Univerzity, zůstávají dlouhodobě stabilní – nejčastěji to jsou lékařské a přírodní vědy, technické obory a ostatní humanitní a společenské obory. Oblíbeným studijním zaměřením je i letos ekonomie a management, tři stipendisté se věnují uměleckým oborům, jeden student pak politologii a mezinárodním vztahům. „Podporujeme studenty různých oborů. Stále více ale přihlížíme k využití studovaného oboru v České republice a přínosu pro českou společnost,“ uvádí Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation, která je zároveň jedním z členů komise posuzující žádosti uchazečů o grant. 

 
 
Stipendisté se zavazují k tomu, že alespoň tři roky, v následujících deseti letech po dokončení studií, odpracují v České republice. Takovým příkladem může být třeba Filip Polák, absolvent britské University of South Wales a dřívější stipendista projektu Univerzity, který v akademickém roce 2019/20 dokončil studium oboru Computing a od října 2020 nastoupil do pražské IT firmy, kde znalosti nabyté během studijního pobytu ve Velké Británii nyní využije ve vývoji medicínských aplikací.
 
O projektu Univerzity
Studovat na zahraniční univerzitě nemusí být jen příliš odvážný sen. Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje finanční granty českým studentům, kteří se vzdělávají především v bakalářských oborech zahraničních univerzit.
Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě Nadace do konce dubna každého roku. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise složené z členů správní rady Nadace a dalších odborníků. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.