Projekt| The Kellner Family Foundation

​Nadace The Kellner Family Foundation

Rodinnou nadaci založili manželé Renáta a Petr Kellnerovi v roce 2009. Zakladatelé nadace věří, že cesta ke spokojenosti a úspěchu, k demokratické společnosti s pevnými základy a stabilním právním řádem, vede přes kvalitní vzdělání. Proto pro svoji rodinnou nadaci vybrali vzdělávání jako hlavní téma.

Snahou Nadace The Kellner Family Foundation je pomoci žákům a studentům základních, středních i vysokých škol a univerzit získat kvalitní vzdělání. Zaměřuje se proto především na dlouhodobé a systémové vzdělávací projekty.

Klíčovými pilíři, do kterých směřuje největší část finančních prostředků Nadace The Kellner Family Foundation, jsou:

  1. sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate,
  2. Pomáháme školám k úspěchu, dlouhodobý project pro veřejné základní školy,
  3. Finanční granty projektu Univerzity studentům vysokých škol a univerzit.

Mimo tyto hlavní projekty pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti vědeckého výzkumu, sportu, kultury a podpory zdraví.

Dlouhodobě největší část z darů nadace směřuje do projektu OPEN GATE. Nadace prostřednictvím sociálních a akademických stipendií umožňuje studovat na osmiletém gymnáziu Open Gate dětem, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Od otevření gymnázia v roce 2005 zde studovalo nebo studuje 663 gymnazistů, přičemž 342 z nich, tedy 52 %, získalo plnou nebo částečnou podporu Nadace. Za toto období nadace poskytla už 1 548 ročních stipendií v celkovém objemu 657 mil. Kč.

Díky tomu, že Open Gate nabízí studentům i ubytování na studentských kolejích, mohou gymnázium v Babicích u Prahy absolvovat mladí lidé z celé České republiky.

Open Gate připravuje své studenty na mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) i na českou státní maturitu. V závěrečných zkouškách absolventi Open Gate každoročně dosahují vynikajících výsledků a nemusí se obávat srovnání s absolventy vyhlášených středních škol z celého světa.

Druhým nejvýznamnějším z hlediska výše celkové roční podpory je projekt POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. Od roku 2010 poskytuje veřejným základním školám prostředky na to, aby si jejich učitelé i vedení mohli zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody a měli více času věnovat se naplno svým žákům.

Desítky odborníků zapojených do tohoto projektu podporují profesní vzdělávání pedagogů, rozvoj čtenářství, čtenářské a kritické gramotnosti a pisatelství žáků. Připravují řadu odborných textů, výuková videa, časopis Kritická gramotnost i nespočet seminářů, konferencí a pracovních setkání, kde sdílí osvědčené zkušenosti.

Dlouhodobou vizí projektu je základní škola, ve které se každé dítě učí naplno a s radostí, ve které žáci i učitelé zažívají úspěch a mají chuť se stále zlepšovat.

Třetí klíčovou oblastí podpory Nadace je projekt UNIVERZITY. Vychází z myšlenky, že nadějné středoškoláky stojí za to podporovat v dalším studiu. Pro české studenty zahraničních univerzit poskytuje nadace finanční granty už deset let. O příspěvky mohou žádat motivovaní studenti různých oborů dosahující vynikajících akademických výsledků. Nadace podporuje studenty bakalářských oborů.

Do grantového řízení se každoročně hlásí stovky zájemců. Stipendistům hradí Nadace školné i životní náklady spojené se studiem.

Stipendisté projektu Univerzity nejčastěji studují ve Velké Británii na University of Cambridge, University of Oxford a dalších renomovaných univerzitách, dále v USA včetně Yale University a take v České republice, Rakousku, Nizozemsku, Japonsku nebo Německu. Zkušenosti získávají studiem lékařských věd, často s přesahem do chemie a biochemie nebo biotechnologických oborů, populární jsou mezi stipendisty take technické a IT obory či humanitní a společenské vědy nebo umělecké obory.

89,5 mil. Kč

Tolik poskytla Nadace v roce 2019 především na vzdělávací projekty v České republice.

800 mil. Kč

Tuto částku Nadace rozdělila v letech 2009–2019 na společensky prospěšné projekty.

Hlavní cíl nadace

Nadace se zasazuje o to, aby přístup ke kvalitnímuvzdělání mělo co nejvíce dětí a mladých lidí a aby škola rozvíjela jejich talenty.

 

 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.