background image

Petr Kellner

Petr Kellner patřil mezi zakladatele skupiny PPF a dlouhodobě řídil její strategický rozvoj a směřování. 

První rodinnou nadaci založili společně se ženou Renátou už v roce 2002. Později tyto své filantropické aktivity zaměřené především na vzdělávání sloučili pod jednu hlavičku – Nadaci The Kellner Family Foundation.

Kromě vzdělávání celoživotně věnoval svoji pozornost i kultuře a vědě. Například PPF Art byla jednou z prvních privátních firem, která se v devadesátých letech začala systematicky věnovat podpoře umění a zasadila se o záchranu řady unikátních uměleckých projektů a děl. Skrze biotechnologickou společnost SOTIO zase podporoval vývoj inovativních léků na nádorová onemocnění.

I když Petr Kellner kvůli aktivitám skupiny PPF ve světě neustálé cestoval, vždy se velmi rád vracel domů, do Česka. Bydlel tu, platil zde daně a studovaly tu jeho děti. Česku pomáhal nejen prostřednictvím rodinné nadace. Z dalších soukromých zdrojů dával peníze například na nákup moderních přístrojů do českých nemocnic, podporoval také Liberecko nebo Křivoklátsko. A i při své práci vždycky uvažoval o projektech, které mají pro Českou republiku smysl.

Petr Kellner tragicky zahynul v březnu 2021 při nehodě vrtulníku na Aljašce.

Kdo je Petr Kellner

© 2021, PPF (Všechna práva vyhrazena)