background image

Poslání

Tvoříme a dlouhodobě podporujeme vzdělávací projekty, které mění zažité postupy i mnohé jednotlivé příběhy. Přinášíme mezinárodní zkušenosti do české společnosti. Protože vzdělanější lidé jsou příslibem lepší budoucnosti pro nás všechny.

Open Gate - knihovna
Open Gate - knihovna

Na cestě ke smysluplnému vzdělávání od roku 2002

První rodinnou nadaci zaměřenou na zlepšení vzdělávání v Česku založili Renáta a Petr Kellnerovi už v roce 2002. Později ji sloučili se svými dalšími filantropickými aktivitami pod jednu hlavičku. Tak vznikla Nadace The Kellner Family Foundation.

Nadace proměňuje život tisícům dětí a mladých lidí.
Zpřístupňuje špičkové vzdělání středoškolákům, kteří vyrůstají ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách – v dětských domovech, u pěstounů, nebo v neúplných rodinách. Motivované univerzitní studenty, kteří mají chuť měnit hranice poznání, provází při získávání mezinárodních zkušeností. Přispívá také k hlubší proměně českého školství zdola a podporuje veřejné základní školy, které chtějí porozumět tomu, jak učit lépe a smysluplněji. 

Tři velké projekty

Většinu úsilí svého týmu a darů Nadace směřuje:

  • do stipendií pro sociálně znevýhodněné gymnazisty Open Gate,

  • do podpory motivovaných vysokoškoláků ve studiu na zahraničních univerzitách,

  • do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který mění k lepšímu české základní školy.

Podpora, která motivuje

Nadace přispívá i jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti vzdělávání, kultury a podpory zdraví. Například v letech 2013–2016 podporovala víceletými granty výzkum nádorových onemocnění. Granty tehdy získaly nejen výjimečné vědecké osobnosti, ale také čerství absolventi, kteří tak mohli získat zkušenosti na prestižních pracovištích a podílet se na výzkumech posouvajících možnosti léčby pacientů.

Cíl podpory je ve všech případech stejný: motivovat k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět. 

gymnázium Open Gate
gymnázium Open Gate

Sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate

Díky sociálním stipendiím mohou na tomto osmiletém gymnáziu studovat i děti a mladí lidé z celého Česka. Stipendium jim pomůže zaplatit školné, které zahrnuje i ubytování, stravování a volnočasové aktivity.

Přijímací zkoušky na soukromou školu Open Gate jsou pro všechny stejné. Studijně nadaným dětem z komplikovaného rodinného prostředí proto pomáháme s přípravou. Aby měl šanci každý, kdo si ji zaslouží.

stipendisté, leden 2022
stipendisté, leden 2022

Granty pro české studenty zahraničních univerzit

V projektu Univerzity udílí Nadace granty nadějným absolventům českých středních škol, aby mohli pokračovat ve vzdělávání a bádání na vysněných vysokých školách v zahraničí. Z grantu mohou pokrýt nejen školné, ale i cestovné a životní náklady. 

Každoročně díky našemu grantu odjede studovat do zahraničí kolem šedesáti mladých lidí. Dbáme ale na to, aby se vraceli do Česka a přinášeli sem zkušenosti, které by tu jinak chyběly.

PŠÚ
PŠÚ

Pomáháme školám k úspěchu – a Česku k lepším školám

Skrze projekt Pomáháme školám k úspěchu proměňuje Nadace od roku 2010 české veřejné školství. Základním školám, které o to projevily zájem, nabízíme prostředky, odborné znalosti i inspiraci k tomu, aby do hloubky měnily svůj přístup k výuce a dokázaly své žáky motivovat a rozvíjet. 

Postupně jsme vytvořili silnou a provázanou síť škol, které se společně i navzájem učí lépe učit. Zapojujeme další a další – a věříme, že časem změníme opravdu celé české základní školství. 

Ke stažení

Přečtěte si nadační statut.