Poslání

Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi v roce 2009 a o dva roky později ji sloučili s Nadací Educa, která do té doby poskytovala stipendia studentům gymnázia Open Gate. Nadace The Kellner Family Foundation navázala na její činnost a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, pěstounských nebo neúplných rodinách či jinak zhoršených sociálních podmínkách. Později přibyla snaha zvyšovat kvalitu výuky na veřejných základních školách v České republice, usnadnit a rozšířit možnosti sebevzdělávání učitelů a tím způsob výuky jejich žáků. Nadace se věnuje nejen oblasti vzdělávání. Díky dalšímu z projektů mohly vědecké týmy nerušeně pracovat na výzkumech, které mají šanci jednou změnit možnosti zdravotnictví nebo alespoň dají větší naději nemocným lidem.

Nadace směřuje své působení do tří největších projektů. První z nich, projekt Open Gate, umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně znevýhodněným studentům. Díky tomu, že nabízí studentům i ubytování, jej mohou absolvovat studijně nadaní mladí lidé z celé republiky. Výuka na Open Gate je zakončena mezinárodní maturitou IB i českou státní maturitou.

Další oblast, projekt Univerzity, na předchozí volně navazuje. Nadace udílí granty absolventům českých středních škol, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních univerzitách. Motivovaným studentům nadace hradí nejen školné, ale například i cestovné nebo životní náklady v cizí zemi. Každoročně díky tomuto stipendiu odjede studovat do zahraničí kolem šedesáti mladých lidí. Někteří stipendisté získávají podporu také na studium na tuzemských univerzitách a vysokých školách.

Aby však české školství poskytovalo co nejlepší vzdělání všem žákům už od samého počátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Proto v roce 2010 iniciovala projekt Pomáháme školám k úspěchu. Vybraným základním školám poskytuje prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům. 

Další z nadačních projektů se zaměřoval na práci českých vědců. Víceletými granty z projektu Science podporovala nadace v letech 2013 - 2016 výzkum nádorových onemocnění. Příjemci byly výjimečné vědecké osobnosti s mezinárodním úspěchem, ale také začínající vědci, nevyjímaje čerstvé absolventy lékařských či přírodovědných fakult, kteří získávali zkušenosti na prestižních pracovištích.

Mimo hlavní projekty pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví.

Cíl všech projektů je stejný: motivovat k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět.

 
 
 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.