O nadaci| Správní a dozorčí rada

Správní a dozorčí rada

Řídícím orgánem Nadace The Kellner Family Foundation je správní rada. Ta udává směr nadačním projektům a rozhoduje o chodu a příspěvcích nadace. Na působení správní rady pak dohlíží dozorčí rada. Společným úkolem správní a dozorčí rady je naplňovat účel nadace, kterým je snaha všestranně přispívat k rozvoji společnosti a zlepšovat kvalitu života lidí. Nadace ze své podstaty nepolitické a neziskové právnické osoby slouží výhradně obecně prospěšným cílům.

 

Správní rada

Renáta Kellnerová
zřizovatelka a předsedkyně správní rady nadace
Životopis

Ing. Petr Kellner
zřizovatel a člen správní rady nadace
Životopis

Ing. Petra Dobešová
členka správní rady nadace
Životopis

 

Dozorčí rada

Mgr. Karina Divišová
předsedkyně dozorčí rady nadace
Životopis

Ing. Richard Sedláčko
člen dozorčí rady nadace
Životopis

Bc. Tomáš Vališ
člen dozorčí rady nadace
Životopis

Zpět na hlavní stránku