background image

Radek Špíšek

člen správní rady

Radek Špíšek vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, část postgraduálního studia v oboru imunologie absolvoval v letech 2000–2002 na Institute de Biologie of Université de Nantes ve Francii. Tři roky pak pracoval v týmu Ralpha Steinmana, držitele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, na oddělení nádorové imunologie Rockefellerovy univerzity v New Yorku.

Ve své vědecké práci se věnuje výzkumu v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie. Je profesorem v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Klinické atestace má z pediatrie a z oboru alergologie a klinická imunologie. Od roku 2010 působí ve společnosti SOTIO.

Členem správní rady Nadace The Kellner Family Foundation je od dubna 2021. Do aktivit Nadace se zapojoval už v předchozích letech. Pravidelně se účastní rozhovorů se žadateli o grant pro studium na zahraniční univerzitě a podílel se také na výběru týmů, kterým nadace poskytla granty na vědecký výzkum v letech 2013–2016.