background image

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka

Připojená

Zapojena do projektu | od 2017/2018
Počet připojených škol | 10

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Čteme jinak, a předáváme to dál

V červnu 2020 jsme v projektu Pomáháme školám k úspěchu dokončili cyklus čtenářské školy, který nás naučil dívat se na výuku čtení a chápání textu úplně novou optikou. Následně nám vedení projektu nabídlo, abychom začali podporovat v rozvoji čtenářství další školy Moravskoslezského kraje, což jsme s radostí přijali. 

Od září 2020 tak s deseti dalšími školami rozvíjíme pedagogické dovednosti všech našich učitelů a zkoumáme dopady učení na naše žáky. Zároveň pomáháme kolegům proměnit celou kulturu školy a učíme se kolegiální podporu. 

Náš školní tým ale samozřejmě dál připravuje i semináře pro pedagogy naší školy a sdílí s nimi zkušenosti z celorepublikových projektových akcí.

Podpora konzultantů nás posouvá pořád dál

I jako projektová škola, která funguje jako jakési centrum v našem regionu, nadále využíváme individuální konzultace s externím pedagogickým konzultantem. I díky nim vidíme, že se ve zlepšování výuky máme stále kam posouvat. Navíc se s pedagogickým konzultantem scházejí zájemci z řad našich učitelů ještě každé pondělí online při dílně čtení.

Oceňujeme také bezplatné vzdělávací aktivity pod vedením zkušených lektorů, možnost navštívit připojené školy v regionu, od kterých často můžeme něčím inspirovat, a v neposlední řadě i pravidelnou finanční podporu na nákup knih do školní knihovny.

Přejít na web ZŠ Františka kardinála Tomáška, Studénka