background image

Zkušenosti z dílen psaní

Mohou i děti ve škole psát s radostí? Zkušenosti z dílen psaní ve výuce, ve kterých hledáme efektivní cesty k výstižnějšímu a účinnějšímu vyjadřování, tu máte pohromadě.

Učte lépe psát i lépe myslet

Série článků, esejů a rozhovorů, které učitelům pomáhají ujasnit si smysl výuky psaní. Nabízíme inspiraci do hodin, ale i provokativní otázky a zpochybnění starých dogmat.

Dočtete se o tom, jak skrze psaní naučit děti lépe myslet. A zjistíte, jak může psaní na škole nenásilně vytvářet lepší a osobnějších vztahy. Dobrá hodina psaní totiž dovolí dětem otevřít se ostatním a vnímat se navzájem. 

O seriálu

Seriál vycházel v Učitelském měsíčníku a časopise Řízení školy.