background image

Tipy na knihy

Výběr knih do třídních knihoven, pro výuku v odborných předmětech i pro volný čas.

Jaké knihy pořizovat do třídních knihovniček

S knihami se děti vydávají do nových světů, a nemusejí ani cestovat za hranice. I když zůstávají v nejistých dobách samy doma, mohou se skrze četbu nořit do cizích příběhů, setkávat se s hrdiny a prožívat, co by ve skutečnosti asi zažít nemohly. Mít reálné pocity - radost, strach, smutek, cítit napětí. Představovat si neskutečné. Ale dobírají se i významných myšlenek, poznatků, tvoří si názory.

Uvádí se, že prožitkové čtení má zásadní význam pro získání slovní zásoby, pro upevnění gramatiky, pro dovednost psát i pro celkový studijní prospěch žáků. Proto je budování a udržování třídních knihovniček tak důležité. A s nimi souvisí i zavedení dílen čtení.

Knihy, které čteme, a to, čeho si na nich všímáme a co obdivujeme, je živnou půdou pro veškerou naši výuku.

Donalyn Millerová [1]

V onlinové době jsme se školami zapojenými do projektu Pomáháme školám v úspěchu našli způsob, jak si předávat tipy na knihy (nejen) do škol. Na webové platformě jsme s kolegy vytvořili virtuální “katalogy” s osvědčenými knihami. Je škoda ponechat si doporučení od učitelů v šuplíku, a proto nyní i vám představujeme knihy, o kterých víme, že je děti rády čtou. Mohou se vám hodit také jako zdroj kvalitních textů v odborných předmětech. Děkujeme autorům za sdílení a přejeme, ať se líbí vám i žákům!

Co děti čtou

Knihy využitelné v oborech

Tematicky seřazené knihy

Knihy pro dospělé

[1] Miller, D.: The Book Whisperer. Awakening the Inner Reader in Every Child. Jossey-Bass, San Francisco 2009