background image

Časopis Kritická gramotnost

Časopis s plány lekcí, rozhovory s odborníky a praktickými tipy pro výuku, včetně odkazů na videa s ukázkami. Pro rozvoj kritické a čtenářské gramotnosti nabízí nové porozumění i novou inspiraci. Volně ke stažení.

Naučte se zdravě pochybovat 

Časopis se věnuje rozvoji kritické gramotnosti ve školách. Vychází z praxe základoškolských učitelů zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu, ale inspiraci mohou získat i učitelé jiných stupňů škol.

V časopise najdete praxí ověřené čtenářské a pisatelské lekce, pohledy do dílen čtení a psaní, zkušenosti pro rozvoj čtení, psaní v naučných předmětech. A také úvahy o tom, jak vést celou školu k rozvoji kritické gramotnosti.

O autorech Kritické gramotnosti

Časopis vychází od roku 2015 pod střídavým redakčním vedením Markéty Vojtíškové, Niny Rutové a Lenky Menšíkové. Redakční radu nově vydávaných čísel tvoří Ondřej Hausenblas, Hana Hegerová, Hana Košťálová, Kateřina Sobotková, Petr Šlemenda a Jitka Tkadlecová. Na číslech do roku 2019 se podíleli Hana Košťálová, Ondřej Hausenblas Michala Kafková, Ivoš Mikulášek, Květa Krüger, Irena Poláková a Štěpánka Klumparová.