Chci zasílat časopis o čtenářství

Kritická gramotnost - časopis o rozvoji čtenářské a kritické gramotnosti

Hledáte nové podněty pro rozvoj čtenářství ve vašich výukových hodinách? Dopřejte si pravidelnou dávku inspirací ve formě odborného elektronického časopisu o čtenářské a kritické gramotnosti, který propojuje poznatky z výzkumných studií s živou školní praxí. Těšit se můžete na čtenářské lekce, profesní příběhy učitelů i tipy na knihy pro děti. Stačí se zaregistrovat k odběru našeho časopisu Kritická gramotnost!

Přihlášení k odběru časopisu

Mám zájem o:

Vložte kontrolní kód
Špatný kontrolní kód

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v této žádosti obecně prospěšnou společností Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1719/2b, PSČ 140 00, Česká republika, zapsanou dne 16. 12. 2009 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 702, IČ: 29005469, která je provozovatelem webových stránek www.pomahameskolam.cz (dále jen „Provozovatel webových stránek“).

Osoby uvedené v této žádosti mají právo být na základě jejich žádosti informováni o osobních údajích, které o nich Provozovatel webových stránek zpracovává. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace. Souhlas je možné písemně odvolat. Pokud oprávněná osoba souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, není tím dotčeno právo Provozovatele webových stránek zpracovávat ty osobní popř. citlivé údaje, které je Provozovatel webových stránek oprávněn či povinen zpracovávat i bez souhlasu oprávněného v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoba, o níž jsou údaje zpracovávány, má právo v případě, že se domnívá nebo zjistí, že Provozovatel webových stránek provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat Provozovatele webových stránek o vysvětlení, obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, požadovat, aby Provozovatel webových stránek odstranil takto vzniklý stav, provedl opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zpět na hlavní stránku