Žádost

Jak žádat o sociální stipendium?
O příspěvek mohou žádat všichni žáci, kteří chtějí studovat na Open Gate a splňují kritéria předepsaná Nadací The Kellner Family Foundation. Zákonní zástupci budoucího studenta posílají žádost o stipendium zároveň s přihláškou ke studiu, ale podmínkou přiznání příspěvku je přijetí na Open Gate na základě výsledků přijímacích zkoušek. Bližší informace o přijímacím řízení na webových stránkách Open Gate.

Rodiče a zákonní zástupci budoucího studenta Open Gate musí vyplnit žádost, kterou posílají doporučeně na adresu Nadace The Kellner Family Foundation do 1. března každého roku. Znamená to, že současně posílají přihlášku k přijímacím zkouškám na gymnázium Open Gate přímo na adresu školy a žádost o stipendium na adresu Nadace The Kellner Family Foundation (kontaktní údaje zde). Po absolvování přijímacích zkoušek přijde oznámení, zda je dítě přijato ke studiu, zároveň s vyrozuměním, jestli mu správní rada nadace přidělila sociální stipendium a v jaké výši.

Formulář žádosti lze stáhnout zde, vyplnit v počítači a odeslat doporučeně poštou. Ke každé žádosti je nutné přiložit kopie požadovaných dokumentů, které správní rada požaduje k přezkoumání – například potvrzení o výši příjmu domácnosti, daňová přiznání, rozhodnutí o výši sociálních dávek či důchodů, rozhodnutí soudu o přidělení dítěte do péče, opatrovnictví či ústavní výchovy apod. Další možností je obrátit se telefonicky či elektronickou poštou na pracovníky nadace, kteří žadatelům zodpoví nejasnosti a případně zašlou již vytištěný formulář. Správní rada nadace projednává pouze řádně vyplněné žádosti, obsahující všechny požadované náležitosti a předepsané přílohy. Žádosti zaslané faxem nebo e-mailem se do výběrového řízení nepřijímají.

Sociální stipendium v plné výši pokrývá veškeré výdaje spojené se studiem na Open Gate, tj. zahrnuje výdaje na pořízení učebnic, učebních pomůcek a školních uniforem, úhradu za ubytování a stravování, dále i výdaje spojené s aktivitami ve volném čase, zdravotní a psychologickou péčí, využitím knihovny a přístupem na internet, využitím školního krytého bazénu, tělocvičny nebo venkovních i krytých sportovišť a také výdaje na lyžařský výcvik, výměnné pobyty a výlety v tuzemsku i zahraničí.

Studenti mohou  v rámci studia na Open Gate žádat také o akademické stipendium, a to přímo ve škole. Tento příspěvek se jim přiznává na základě výjimečných studijních výsledků. O akademické stipendium lze zažádat i v případě, kdy student již pobírá stipendium sociální.

Součástí veškerých žádosti je také souhlas zúčastněných se zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně, v platném znění registrována jako správce osobních údajů.

 
 
 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.