background image

Chci zažádat o sociální stipendium na gymnáziu Open Gate

Pokud chcete zažádat o sociální stipendium, je potřeba vyplnit náš formulář pro nové žadatele nebo pro stávající stipendisty.

Žádost můžete kdykoliv v průběhu uložit a vrátit se k ní později.

Pro nové žadatele

Žadatelé, kteří dosud sociální stipendium pro studenty gymnázia Open Gate od naší nadace nepobírají.

Jak podat žádost a co od vás budeme potřebovat?

Je potřeba vyplnit naší Žádost o stipendium a doložit všechny potřebné dokumenty, které v žádosti najdete. Tyto dokumenty můžete vložit kdykoliv v průběhu vyplňování.

Dokumentů je více a u některých může trvat déle, než je získáte, proto doporučujeme vyplňovat žádost s dostatečným, několikatýdenním předstihem.

Žádost je potřeba odeslat nejpozději do 1. března.

Vyplnit žádost o stipendium

Pro stávající stipendisty

Pro ty, kteří už sociální stipendium pro studenty gymnázia Open Gate pobírají a chtějí zažádat o podporu na další rok.

Jak podat navazující žádost?

Pokud již s podporou naší nadace na gymnáziu Open Gate studujete, je potřeba vždy znovu zažádat o stipendium na následující rok.

Kromě údajů, které jste zadávali již minulý rok budeme navíc potřebovat vaše dosavadní studijní výsledky a další podklady, které doloží váš osobní rozvoj.

Žádost je potřeba odeslat nejpozději do 31. března.

Vyplnit navazující žádost o stipendium

Vrátit se k rozpracované žádosti

Ke své rozpracované žádosti se můžete kdykoliv vrátit. Stačí, když zadáte svůj e-mail, do kterého vám přijde link pro přihlášení.

Jak to probíhá?

leden

2023

15

leden
2023

Předtermín pro podání přihlášky

První termín pro odevzdání kompletní žádosti. Pokud podáte přihlášku v tomto termínu, vyrozumění o vyřízení žádosti získáte nejpozději do 28. února.

březen

2023

1

březen
2023

Druhý termín pro podání žádosti

Běžný termín pro ty, kdo na výsledky nespěchají. To, jestli jste stipendium získali, se dozvíte nejpozději společně s výsledky přijímacích zkoušek na gymnázium Open Gate, tedy obvykle v dubnu.

31

březen
2023

Termín podání žádosti pro stávající stipendisty

Pokud už na Open Gate studujete a sociální stipendium pobíráte, na další školní rok si o něj můžete zažádat až do 31. března.

duben

2023

duben 2023

Přijímací řízení na gymnázium Open Gate

I když vám v únoru potvrdíme, že máte na stipendium nárok, podmínkou pro čerpání stipendia je úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí na gymnázium Open Gate. 

Součástí všech žádosti je také souhlas zúčastněných se zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, registrována jako správce osobních údajů.