Stipendium pro studenty gymnázia Open Gate

Pro koho je stipendium určené?
„Nemohu si dovolit jít na Open Gate“ je věta, která napadá mnoho zájemců o studium na tomto gymnáziu. Je potřeba nejen uspět u přijímacích zkoušek, ale rovněž zajistit úhradu školného. Úspěšnému studentovi, který nemá dostatek vlastních prostředků na studijní náklady, nabízí Nadace The Kellner Family Foundation sociální stipendium. Tento druh stipendia určený pro studijně nadané děti s komplikovaným sociálním zázemím je hlavní náplní nadačního projektu Open Gate. Správní radu nadace o něj mohou žádat studenti, kteří vyrůstají v dětském domově či jiné náhradní rodinné péči či pocházejí ze sociálně potřebného prostředí.

Sociální stipendium má formu částečné nebo plné úhrady školného za studium na kolejním osmiletém gymnáziu Open Gate. Jeho výši, která se odvozuje od příjmu a majetkových poměrů rodiny budoucího studenta, posuzuje na základě dokumentů přiložených k žádosti správní rada nadace.

Sociální stipendium poskytuje nadace studentům nastupujícím do primy (první ročník osmiletého gymnázia), ale také těm, kteří přestupují na Open Gate z jiného gymnázia ve vyšším ročníku. Žádost může podat i student, který již Open Gate studuje na vlastní náklady, a to ve výjimečné situaci změny rodinných či sociálních poměrů žáka. Sociální stipendium čerpá zhruba třetina studentů gymnázia a je možné o ně požádat ještě před nástupem do prvního ročníku.

Studenti, kteří prokazují výjimečné studijní výsledky, mohou získat akademické (prospěchové) stipendium. O akademické stipendium ovšem není možné požádat před nástupem na Open Gate. Studenti o ně žádají až v průběhu studií, protože závisí na splnění akademických kritérií v rámci školního vyučování na Open Gate. Více informací o akademickém stipendiu najdete na webu Open Gate zde.

 
 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.