Nadace v číslech

Za devět let své existence (2009 – 2017) věnovala nadace na realizaci projektů především v oblasti vzdělávání částku ve výši 621 mil. Kč.


308 studentů gymnázia Open Gate získalo sociální stipendium od jeho založení v roce 2005 (56 % gymnazistů). Ve školním roce 2017/2018 stipendium užívalo celkem 96 z nich, což představuje částku okolo 40 mil. Kč. Mezi stipendisty se zařadilo 8 studentů z dětských domovů, 13 z pěstounské péče; ostatní stipendisté pochází z neúplných i úplných rodin s nízkými příjmy, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.


Na projekt Univerzity věnovala nadace v roce 2017 8,9 mil. Kč. Finanční podporu v akademickém roce 2017/2018 získalo celkem 61 studentů. Stipendisté tohoto programu studují například na University of Cambridge, University of Oxford a dalších ve Velké Británii, USA, České republice nebo také v Nizozemí, Japonsku, Švédsku či Francii.


Z Projektu Pomáháme školám k úspěchu čerpá podporu přibližně 800 pedagogů z 22 veřejných základních škol a jejich prostřednictvím přes 8 700 žáků, a to ve spolupráci s desítkami dalších expertů z různých oborů a specializací. Tento projekt podpořila nadace v roce 2017 částkou 36,8 mil. Kč.


V projektu Science nadace rozdělila v letech 2013 - 2016 mezi tři výzkumné skupiny finanční granty v celkové výši 38 mil. Kč.

 
 
Zpět na hlavní stránku