Nadace v číslech

1,6 mld. Kč | celková částka, kterou věnovaly rodinné nadace manželů Kellnerových především na podporu vzdělávání v České republice (pozn.: údaj za období 2002 - 2020; rodinná nadace Educa od roku 2002 do 2010, ta se později sloučila s Nadací The Kellner Family Foundation).


Za 12 let své existence věnovala Nadace The Kellner Family Foundation na realizaci projektů především v oblasti vzdělávání částku ve výši 891 mil. Kč.


Studentům gymnázia Open Gate poskytla Nadace v letech 2005 - 2020 celkem 1 658 ročních sociálních stipendií. Ve školním roce 2020/2021 stipendium užívalo celkem 96 gymnazistů, což představuje částku 39 mil. Kč. Mezi stipendisty se zařadilo už 58 studentů z dětských domovů a pěstounské péče; ostatní stipendisté pochází z neúplných i úplných rodin s nízkými příjmy, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.


Na projekt Univerzity věnovala nadace v roce 2020 8,7 mil. Kč. Finanční podporu v akademickém roce 2020/2021 získalo celkem 53 studentů. Stipendisté tohoto programu studují například na University of Cambridge, University of Oxford a dalších ve Velké Británii, USA, České republice nebo také v Nizozemsku, Německu, Rakousku Švýcarsku a Číně.


Z projektu Pomáháme školám k úspěchu čerpá podporu 2 991 pedagogů z 116 veřejných základních škol a jejich prostřednictvím 39 603 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací (údaje k 12/2020). Tento projekt podpořila nadace v roce 2020 částkou 34,5 mil. Kč. Od roku 2009 věnovala Nadace na realizaci tohoto projektu 328 mil. Kč.


V projektu Science získaly v letech 2013 - 2016 tři výzkumné skupiny finanční granty v celkové výši 38 mil. Kč.

 
 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.