Nadace v číslech

Za deset let své existence (2009 – 2018) věnovala nadace na realizaci projektů především v oblasti vzdělávání částku ve výši 710 mil. Kč.


342 studentů gymnázia Open Gate získalo sociální stipendium od jeho založení v roce 2005 (2005 - 2019). Ve školním roce 2019/2020 stipendium užívá celkem 95 z nich, což představuje částku 41 mil. Kč. Mezi stipendisty se zařadilo 19 studentů z dětských domovů a pěstounské péče; ostatní stipendisté pochází z neúplných i úplných rodin s nízkými příjmy, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.


Na projekt Univerzity věnovala nadace v roce 2018 9,2 mil. Kč. Finanční podporu v akademickém roce 2019/2020 získalo celkem 61 studentů. Stipendisté tohoto programu studují například na University of Cambridge, University of Oxford a dalších ve Velké Británii, USA, České republice nebo také v Nizozemsku, Japonsku, Německu či Rakousku.


Z projektu Pomáháme školám k úspěchu čerpá podporu přibližně 860 pedagogů z 23 veřejných základních škol a jejich prostřednictvím přes 9 500 žáků, a to ve spolupráci s desítkami dalších expertů z různých oborů a specializací (údaje k 5/2019). Tento projekt podpořila nadace v roce 2018 částkou 37 mil. Kč.


V projektu Science získaly v letech 2013 - 2016 tři výzkumné skupiny finanční granty v celkové výši 38 mil. Kč.

 
 
Zpět na hlavní stránku