Nadace v číslech

1,5 mld. Kč | celková částka, kterou věnovaly rodinné nadace manželů Kellnerových především na podporu vzdělávání v České republice (pozn.: údaj za období 2002 - 2020; rodinná nadace Educa od roku 2002 do 2010, ta se později sloučila s Nadací The Kellner Family Foundation)


Za 11 let své existence věnovala Nadace The Kellner Family Foundation na realizaci projektů především v oblasti vzdělávání částku ve výši 800 mil. Kč.


Studentům gymnázia Open Gate poskytla Nadace v letech 2005 - 2019 celkem 1 548 ročních sociálních stipendií. Ve školním roce 2019/2020 stipendium užívalo celkem 97 gymnazistů, což představuje částku 41 mil. Kč. Mezi stipendisty se zařadilo 19 studentů z dětských domovů a pěstounské péče; ostatní stipendisté pochází z neúplných i úplných rodin s nízkými příjmy, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.


Na projekt Univerzity věnovala nadace v roce 2019 10,5 mil. Kč. Finanční podporu v akademickém roce 2019/2020 získalo celkem 61 studentů. Stipendisté tohoto programu studují například na University of Cambridge, University of Oxford a dalších ve Velké Británii, USA, České republice nebo také v Nizozemsku, Japonsku, Německu či Rakousku.


Z projektu Pomáháme školám k úspěchu čerpá podporu přibližně 860 pedagogů z 23 veřejných základních škol a jejich prostřednictvím přes 9 500 žáků, a to ve spolupráci s desítkami dalších expertů z různých oborů a specializací (údaje k 12/2019). Tento projekt podpořila nadace v roce 2019 částkou 31 mil. Kč.


V projektu Science získaly v letech 2013 - 2016 tři výzkumné skupiny finanční granty v celkové výši 38 mil. Kč.

 
 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.