Nadace v číslech

Za osm let své existence (2009 – 2016) věnovala nadace na realizaci projektů především v oblasti vzdělávání částku ve výši 533 mil. Kč.


Nadace podporuje zhruba polovinu studentů Open Gate, ve školním roce 2017/2018 stipendium získalo celkem 96 z nich, což představuje částku okolo 40 mil. Kč. Mezi stipendisty se zařadilo 9 studentů z dětských domovů, 12 z pěstounské péče; ostatní stipendisté pochází z neúplných i úplných rodin s nízkými příjmy, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.


Na projekt Univerzity věnovala nadace v roce 2016 7,45 mil. Kč. Finanční podporu v akademickém roce 2017/2018 získalo celkem 60 studentů. Stipendisté tohoto programu studují například na University of Cambridge, University of Oxford a dalších ve Velké Británii, USA, České republice nebo také v Nizozemí, Japonsku, Švédsku či Francii.


Z Projektu Pomáháme školám k úspěchu čerpá podporu přibližně 765 pedagogů z veřejných základních škol a jejich prostřednictvím přes 8 400 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací. Tento projekt podpořila nadace v roce 2016 částkou 36,7 mil. Kč.


V projektu Science nadace rozdělila v letech 2013 - 2016 mezi tři výzkumné skupiny finanční granty v celkové výši 38 mil. Kč.

 
 
Zpět na hlavní stránku