Nadace v číslech

Za osm let své existence (2009 – 2016) věnovala nadace na realizaci projektů především v oblasti vzdělávání částku ve výši 533 mil. Kč.


Nadace podporuje zhruba polovinu studentů Open Gate, v roce 2016 stipendium získalo celkem 94 z nich, což představuje částku ve výši 40,5 mil. Kč. Mezi stipendisty se zařadilo 8 studentů z dětských domovů, 12 z pěstounské péče; ostatní stipendisté pochází z neúplných i úplných rodin s nízkými příjmy, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.


Na projekt Univerzity věnovala nadace v roce 2016 7,45 mil. Kč. Finanční podporu v akademickém roce 2016/2017 získalo celkem 50 studentů. Stipendisté tohoto programu studují například na University of Cambridge, University of Oxford a dalších ve Velké Británii, USA, České republice nebo také v Nizozemí, Japonsku, Švédsku či Francii.


Z Projektu Pomáháme školám k úspěchu čerpá podporu přibližně 400 pedagogů z 50 veřejných základních škol a jejich prostřednictvím přes 6000 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací. Tento projekt podpořila nadace v roce 2016 částkou 36,7 mil. Kč.


V projektu Science nadace rozdělila v letech 2013 - 2016 mezi tři výzkumné skupiny finanční granty v celkové výši 38 mil. Kč.

 
 
Zpět na hlavní stránku