ŽÁDOST PRO STÁVAJÍCÍ STUDENTY GYMNÁZIA
o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě úhrady školného za studium na OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.

V případě dotazů či problémů kontaktujte:
Mgr. Petra Štětková
koordinátorka projektu Open Gate
tel: (+420) 702 211 488
e-mail: stetkova@kellnerfoundation.cz

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746