background image

Tomáš Titěra

Náš stipendista 2014 – 2017
Tomáš Titěra
Tomáš Titěra

Univerzita

Erasmus Universiteit Rotterdam, NL

Obor

Communication and Media

Kontakt

tomas.titera@gmail.com

Absolvent gymnázia Open Gate v roce 2014

Čemu se v současnosti věnujete? Jak vám ve vaší profesní cestě pomohlo absolvování Open Gate?

Dokončuji studium magisterského oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Současně s tím se dlouhodobě věnuji mediálnímu vzdělávání žáků, pedagogů a seniorů, ať už v roli učitele mediální výchovy a informatiky na Základní škole Kunratice, nebo jako lektor a autor vzdělávacích materiálů v organizacích Člověk v tísni a Transitions. Vnímám, že pro rozvoj mediální gramotnosti jsou klíčové dovednosti, které jsem získal díky kurikulu Open Gate postaveném na principech kritického myšlení a také díky pedagogům školy, kteří nám po celou dobu studia otevírali cesty a vytvářeli podmínky pro bádání a vlastní objevování zákonitostí fungování světa kolem nás. Schopnost podívat se na problém z různých úhlů, nespokojit se s první možnou odpovědí a do všech možných sporů vstupovat s otevřenou myslí jsou dovednosti nezbytné nejen pro orientaci v dnešním složitém (mediálním) světě, ale i pro úspěšné fungování v každodenním životě.

Jak vás studium na Open Gate změnilo?

S odstupem času si čím dál tím víc uvědomuji, jak odlišné bylo moje dospívání oproti zkušenosti mých vrstevníků, kteří ve dvanácti letech neodešli žít na internát. Rodinné vazby byly částečně nahrazeny vazbami vrstevnickými, spoustu každodenních problémů jsem se musel naučit řešit sám, na druhou stranu si i dnes občas postesknu, že mi teď už nikdo pětkrát denně nevyváří a jednou za týden nevypere povlečení... Přesto jako největší přínos studia na Open Gate vnímám to, že jsem se naučil samostatnosti v myšlení, rozhodování i obyčejném žití.

Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na studium na Open Gate?

Vybrat jen jednu nejsilnější vzpomínku se mi i přes usilovnou snahu nedaří. Většina mých skvělých vzpomínek z Open Gate ale vychází z toho, že kolem mě bylo pět dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně několik desítek vrstevníků připravených v jakoukoliv denní (a k nelibosti našich vychovatelů i noční) dobu zrealizovat sebešílenější nápad hraničící s drobnou rebélií, připravit akci pro spolužáky nebo komunitu v okolí školy nebo si prostě jen pohovořit o životě. Tyto zážitky byly bohatší o to, z jak různorodých prostředí jsme pocházeli a jaké životní zkušenosti jsme si přinášeli. Těchto formativních momentů bylo přehršel a všechny si je rád uchovávám v paměti.

březen 2022

Moje články a napsali o mně

Všechny články