background image

Tobiáš Unger

Náš stipendista od roku 2023
Unger Tobiáš
Unger Tobiáš

Střední škola

Gymnázium Jana Keplera, Praha

Univerzita

The University of Warwick, UK

Obor

Mathematics and Statistics

Rodné město

Praha

Kontakt

tobias.unger13@gmail.com

Za pokus nic nedáte

Když jsem před čtyřmi lety přecházel z Gymnázia nad Kavalírkou na Gymnázium Jana Keplera, vůbec by mě nenapadlo, že pojedu někdy studovat do zahraničí. Na Keplerovi jsem se ale naučil jednu zásadní věc – chopit se výzev a příležitostí, které se naskytnou. Už na gymnáziu je mnoho možností, jak se profilovat, učit se něco navíc nebo se i účastnit nějakých soutěží.

Už v prvním ročníku na vyšším gymnáziu se objevila možnost účastnit se kurzů CTM online. Moje angličtina byla sice tou dobou opravdu špatná, ale rozhodl jsem se to vyzkoušet. Později pak přišla další příležitost – doučovat děti z jedné základní školy a pomáhat jim s matikou během pandemie. Po ní jsem si i přes svůj strach z mluvení před lidmi rozhodl vyzkoušet moderovat přednášky na školním Symposionu.

Tyhle správně využité příležitosti a spoustu dalších impulzů mě nakonec přivedly až do situace, kdy jsem si řekl, že podat přihlášku na zahraniční univerzitu může být taky dobrá zkušenost. Věděl jsem, že bych neměl šanci studium zaplatit, ale nenechal jsem se tím odradit a nakonec díky podpoře tří nadací budu studovat na University of Warwick. Chtěl bych všechny, kteří zvažují, jestli využijí tuhle příležitost, povzbudit – za pokus nic nedáte a nikdy nevíte, kam vás vaše cesta zavede.

Proč zrovna statistika?

Kurzy CTM a moje geniální učitelka z nižšího gymnázia mě nakonec přivedly až ke statistice. Na svoje zaměření dostávám mnoho otázek a to jediné, co slýchám od příbuzných a známých, je: „Statistika nuda je…“, ale o to víc jsem přesvědčen, že statistika do základního vzdělání patří. Na statistice mě uchvátila možnost skloubit matematiku a moje další schopnosti a znalosti, ale fascinuje mě především její stále rostoucí důležitost ve světě zaplaveném daty.

Od roku 2008 už na novozélandských školách téměř neexistuje matematika jako taková, ale už na druhém stupni ji kombinují se statistikou. Děti se učí jak pracovat s daty, kontrolovat odhady na jejich základě, ověřovat si informace a matematickou cestou analyzovat vlastnoručně sebraná data. V tom je podle mě budoucnost. Chtěl bych se zasazovat o větší důraz na statistiku, věřím, že rolí výuky matematiky je rozvíjet abstraktní a kritické myšlení dětí. Statistika dělá nejen to, ale připravuje děti i na reálný svět, skutečné situace a činí je odolnějšími proti manipulaci a dezinformacím.

Jak si vybrat?

Nabídku jsem dostal od tří univerzit a vybírání nebylo jednoduché. University of Edinburgh mě přitahovala svojí pověstí, lokací a přidruženou consultancy unit. University of St Andrews zase výzkumem v oblasti statistické ekologie a léčby rakoviny, ale zvítězila u mě University of Warwick. Nejenže jsem od ní získal největší stipendium, ale pozice v žebříčku, konkrétní výzkumná zaměření a vazby na Turingův institut mě přesvědčily. Bylo těžké oželet výhody, které by nabízely ostatní univerzity, ale ať už se vy budete rozhodovat jakkoli, nejtežší je vždy jen udělat první krok a chopit se příležitosti.