background image

Alžběta Janečková

Naše stipendistka od roku 2019

Univerzita

University College London, UK

Obor

European Social and Political Studies

Rodné město

Mladá Boleslav

Kontakt

elizabeth.janeckova.19@ucl.ac.uk

Absolventka gymnázia Open Gate v roce 2019

Klíč k pochopení kultur

Studuji obor European Social and Political Studies na University College London. V rámci oboru si každý student vybírá jeden až dva evropské jazyky, studuje s nimi spojenou kulturu a historii a tráví během třetího ročníku semestr v zemi, kde se daným jazykem mluví. Jakožto studentka francouzštiny se momentálně nacházím ve Štrasburku a na druhý semestr se přesunu do Budapeště. Obor mě zaujal právě důrazem na jazyky, které vnímám jako klíč k pochopení nových kultur a zároveň nejdůležitější základ pro vysněné povolání diplomata. 

Na otázku, co bych změnila ve svém oboru, odpovím příkladem z výuky historie; na univerzitě ve Štrasburku mám předmět, kde probíráme regionální francouzsko-německou historii přímo v archivech města Štrasburk, a každý týden tak do ruky dostáváme několik set let staré originální dokumenty, hodinu s nimi samostatně pracujeme a následně je prezentujeme spolužákům. Myslím, že archivy by nemusely být přístupné jen vysokoškolským studentům, kteří na dané téma píší práci a vyžádají si ke zdrojům přístup, ale měly by hrát (ideálně v digitalizované podobě) důležitou roli při výuce historie, což by mohlo zaručit i větší objektivitu a konkrétnost ve výuce. 

Osmnáct knihoven a praktické zkušenosti

První dojmy po příjezdu do Londýna byly spojené s jeho velikostí, multikulturností a množstvím pořádaných akcí, které studenta okamžitě vystaví tzv. Fear of Mission Out (FOMO). Naopak po příjezdu do Štrasburku se mi oproti Londýnu „hlavní město Evropy“ zdálo „málo mezinárodní“. Moje rada při vybírání univerzity je proto: zohlednit, jestli vám vyhovuje spíše prostředí plné mezinárodních studentů, nebo naopak místní prostředí s možností proniknout do regionální kultury (a samozřejmě mnoho studentských měst bude někde uprostřed).

Na UCL oceňuji 18 krásných knihoven, možnost zapojit se do různých studentských spolků a také široký výběr předmětů s kvalitními profesory – i zdánlivě obecný předmět Writing for International Affairs dostává úplně nový rozměr, když vás učí novináři z BBC a Sunday Times, jak vést rozhovory, a jeden ze světově nejuznávanějších investigativních novinářů (Misha Glenny) vám pak opravuje práci. Během posledních dvou let univerzity jsem měla možnost absolvovat tři stáže – na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, na Velvyslanectví ČR v Londýně a v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a bezpečnost (OECD), které doplnily mé studium o praktické zkušenosti.

Inspirativní stáže 

Právě výše zmíněné stáže mi pomohly začít se specializovat v konkrétní oblasti – a sice v analýze a plánování ekonomické migrace. První stáž na Vízovém odboru MZV mě seznámila s programy ekonomické migrace do ČR a procesu vyřizování žádostí o víza, včetně zapojení externích firem, které poskytují vízové služby. Na to jsem navázala – z jiné perspektivy – stáží v International Migration Division na OECD, kde jsem se stala součástí týmu, který vyvíjí nový bodový systém pro ekonomickou migraci do ČR a snaží se z pozice mezinárodní organizace doporučit českým ministerstvům kroky, jako je digitalizace a lepší sbírání dat. Ovlivněna čtyřmi měsíci na OECD o letošních prázdninách v současnosti přemýšlím o jednoletém magisterském programu MSc Migration Studies nebo MSc International Migration and Public Policy, který by mi pomohl podložit moji praktickou zkušenost sociologickým a ekonomickým základem, s nímž bych pak mohla pracovat buď jako vízový expert pro MZV, nebo pro organizace jako International Migration Organization (IMO) nebo OECD.

A bez čeho bych se v životě neobešla? Bez čaje. Není náhodou, že studuji v Británii.

Moje články a napsali o mně

Všechny články