background image

Adam Veselý

Náš stipendista od roku 2020

Univerzita

Swansea University, UK, University of Nottingham, UK

Obor

Biology

Rodné město

Teplice

Kontakt

1adam.vesely@seznam.cz

Odhodlání zlepšovat se

Biologii jsem si vybral proto, že to byl můj nejoblíbenější předmět na střední škole, velmi mě bavila a byl jsem v ní dobrý. Ačkoliv se to může zdát zvláštní, zdaleka jsem nebyl nejlepší a také jsem neměl samé jedničky. Co mi ale velmi pomohlo, byla moje zapálenost, odhodlání zlepšovat se a zjišťovat více o biologii. V tomto mě velmi inspirovala má profesorka ze střední školy Mgr. et MgA. Iva Šimková, která mě po celé čtyři roky aktivně podporovala a dokázala mě nakazit svým nadšením pro biologii jako takovou. Swansea University jsem si vybral pro její unikátní polohu a také renomé, jaké má můj obor na této univerzitě (konzistentně mezi top 5 v UK ve spokojenosti studentů a kvalitě výzkumu). Můj obor má také velice dobré a zkušené profesory z oborů konzervace a ekologie. Pokud bych mohl něco změnit, rád bych přidal více modulů spojených s laboratoří a také studentům nabídl více možností získání zkušeností, které by si mohli přidat do svého životopisu.

Roční praxe

Od zdejšího studia jsem měl spoustu očekávání a dost z nich se naplnilo. Nebyla to jen očekávání od studia v zahraničí, ale také od studia na univerzitě / vysoké škole, na které jsem se těšil již mnoho let. Ne všechna očekávání se splnila, jako například studium výhradně laboratorních modulů, ale po dvou letech studia jsem rád, že jsem měl i jiné moduly, jelikož mi otevřely nové obzory a mnoho jsem si z nich odnesl. Skoro vše po mém příjezdu bylo jedno velké dobrodružství po několik týdnů a ještě dnes žasnu nad tím, kde jsem a čeho jsem již dosáhl.

Letos jsem na Year in Industry a chodím pracovat do laboratoře na výzkumu Udržitelného insekticidu (Sustainable pest control). Právě možnost získání roční praxe v oboru byla jazýčkem na vahách, když jsem se rozhodoval mezi studiem v ČR a UK. Již po dvou týdnech mohu říct, že tohoto rozhodnutí absolutně nelituji, jelikož jsem se za tu dobu naučil pracovat s mnoha přístroji, procvičil jsem si spoustu procedur a vím, že je to něco, co bych chtěl do budoucna dělat.

Výzkum i práce se studenty

V aktuální chvíli bych rád po dokončení svého bakalářského studia udělal i studium doktorandské a stal se univerzitním profesorem, jelikož by mi to umožnilo věnovat se jak výzkumu, tak i pracovat se studenty a pomáhat jim v jejich cestě na univerzitě, umožnit jim získat zkušenosti a nadchnout je tak, jak jsem byl nadchnut já na střední škole. Mým aktuálně největším cílem je získat dostatek zkušeností, abych mohl přeskočit studium magisterské a jít rovnou na doktorandské.

Pro mnohé studenty přemýšlející o studiu v zahraničí bych chtěl říct toto: Nebojte se pustit se do neznámého. Nikdy si neříkejte, že asi nejste dost dobří na studium v zahraničí. A hlavně: Přestaňte si říkat, že neumíte jazyk dost dobře, abyste mohli studovat v zahraničí! Univerzitu vybírejte srdcem i hlavou.

A na závěr? Odpověď na otázku, bez čeho bych se v životě neobešel. Vize, že něčeho chci dosáhnout.

Moje články a napsali o mně

Všechny články