background image

Adam Veselý

Náš stipendista 2020 – 2023
Veselý Adam 2023
Veselý Adam 2023

Univerzita

Swansea University, UK, University of Nottingham, UK

Obor

Biology

Rodné město

Teplice

Kontakt

1adam.vesely@seznam.cz

Odhodlání zlepšovat se

Biologii jsem si vybral proto, že to byl můj nejoblíbenější předmět na střední škole. Velmi mě bavila a byl jsem v ní dobrý, i když zdaleka ne nejlepší a také jsem neměl samé jedničky. Velmi mi ale pomohla moje zapálenost, odhodlání zlepšovat se a zjišťovat o bilogii více. V tom mě inspirovala zejména moje profesorka z Gymnázia Teplice Mgr. et MgA. Iva Šimková, která mě po celé čtyři roky aktivně podporovala a dokázala mě ‘nakazit’ svým nadšením pro biologii. Swansea University jsem si vybral kvůli její unikátní poloze a také renomé, jaké se na ní můj obor těší - konzistentně patří mezi top 5 v Británii ve spokojenosti studentů a kvalitě výzkumu. Můj obor má také velice dobré a zkušené profesory z oborů ochrana přírody a ekologie.

Roční praxe

Od zdejšího studia jsem měl spoustu očekávání. Nebyla to jen očekávání od studia v zahraničí, ale také od studia na univerzitě / vysoké škole, na kterou jsem se těšil již mnoho let. Mnohá z mých očekávání se vyplnila a zjistil jsem, že bylo mnoho aspektů studia, která jsem si neuvědomoval, jako například studium jiných než laboratorních modulů nebo Societies. Tyto nelaboratorní moduly mě naučily mnoho nových věcí, i těch, u kterých bych nečekal, že mi pomůžou. Tyto moduly mi take otevřely nové obzory a mnoho nového jsem si z nich odnesl. Societies mi pomohly najít skupinu lidí, se kterými jsem si rozuměl a kteří se stali mými přáteli a pomohli mi v prvních měsících. Několik prvních týdnů po mém příjezdu bylo jedno velké dobrodružství a ještě dnes žasnu nad tím, kde jsem a čeho jsem již dosáhl.

Během třetího ročníku jsem si vyzkoušel, jaké to je pracovat ve výzkumu na akademické půdě. Běhěm předchozího školního roku jsem pracoval v oboru molekulární biologie na projektu s Cry proteiny vyráběné houbou Beauveria bassiana. Možnost pracovat rok v oboru, ve kterém se budu nejspíš pohybovat celý život, byla jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl studovat v zahraničí. Rok práce v oboru mi ukázal, že v něm vidím svou budoucnost. Naučil jsem se pracovat s mnoha přístroji, zdokonalil své techniky a rozšířil svou profesní síť o spoustu skvělých a talentovaných lidí. Měl jsem také neskutečné štěstí a díky mé supervizorce Dr Almudeně Ortiz-Urquize pokračoval placement na půl roku na University of Nottingham, která je v oboru jednou z nejlepších ve Velké Británii. Získané zkušenosti mi velmi pomohly s bakalářskou prací a také při přihlášce na doktorandské studium.

Vzhůru na University of Nottingham

Po ukončení bakalářského studia biologie na Swansea University, které jsem úspěšně zakončil s First Class Honours, se přesouvám na University of Nottingham (UoN), kde na konci září začínám doktorandské studium v oboru Plant Sciences v kampusu Sutton Bonington. Přeskočit magisterské studium byla pro mě jedinečná příležitost, která je v Británii možná pouze v určitých oborech. Dokázal jsem si, že díky znalostem a zkušenostem, které jsem získal během bakalářského studia, ale hlavně během mého Year in Industry/Research, mám na to stát se doktorandem a pokračovat ve studiu a výzkumu v oboru, který může přinést realná řešení v boji s klimatickou změnou a vylepšit dostupnost potravin, a to zejména v oblastech, které jsou klimatickou změnou zasaženy nejvíce.

Moje články a napsali o mně

Všechny články