Naši absolventi| Adéla Ševčíková

Adéla Ševčíková

* -

Střední škola

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, 2006 - 2008
Konzervatoř Brno ve třídě Richarda Kružíka, absolutorium 2012

Vysoká škola

Janáčkova akademie múzických umění v Brně ve třídě Miloše Vacka, zakončeno 2015 titulem bakalářka umění
Royal Academy of Music v Londýně, zahájeno 2015

E-mail:

ad.sevcikova@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Všechny spojené s hudbou (housle, komorní hra, orchestrální hra, dějiny hudby) a také angličtina

Cíle

Vystudovat úspěšně magisterské studium na Royal Academy of Music v Londýně, najít si práci v oboru, motivovat a předávat poselství klasické hudby druhým lidem.

Zájmy

Návštěva koncertů, galerií a divadel, četba, rehabilitační aktivity, plavání, poznávání cizích zemí a jejich kulturních odlišností

Představení studenta

Pocházím ze Zlína a hudba mě provázela již od dětství. Houslím jsem se začala věnovat od šesti let a díky vrozenému hudebnímu nadání a sluchu jsem se sama naučila hrát i na klavír. Navštěvovala jsem Základní uměleckou školu ve Zlíně – Malenovicích s rozšířenou výukou hudební výchovy, kde jsem se učila také sborovému zpěvu a hře na flétnu. Mé další kroky vedly na nedalekou konzervatoř do Kroměříže, kde jsem studovala dva roky. Chtěla jsem ale čelit větší konkurenci, proto jsem přestoupila na konzervatoř do moravské metropole - Brna. Má neustálá touha se v hudbě rozvíjet a vzdělávat mě přiměla účastnit se několika hudebních houslových kurzů. Měla jsem tak možnost poznat nový přístup různých pedagogů ke studovanému dílu, nechat se inspirovat a motivovat. Později jsem v Brně vystudovala JAMU.

V rámci programu Erasmus jsem byla vybrána na roční stáž do Londýna, což mi poskytlo skvělou příležitost studovat na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýně ve třídě koncertního mistra London Philharmonic Orchestra Pietera Schoemana. Velkým přínosem pro mě bylo vystoupení s klavírním triem na festivalu Música sem Fronteiras v Portugalsku, také mnohé koncerty s orchestrem a masterclass v jednom z akusticky nejlepších londýnských koncertních sálů Wigmore Hall. Netřeba dodávat, že tento studijní rok v Anglii byl pro mě v mnoha ohledech výjimečný a rozšířil moje obzory po všech směrech. V neposlední řadě mi tento pobyt poskytl velký impulz se do této kolébky hudebního světa znovu vrátit. Jsem ráda, že se mi to podařilo uskutečnit a byla jsem tak vybrána studovat v magisterském programu na prestižní škole Royal Academy of Music coby jediná houslistka z České Republiky. Velký dík patří také Nadaci The Kellner Family Foundation, která mi pomohla využít této jedinečné životní šance.

Adéla Ševčíková
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.