Studium hudby je výsada

Tak to uteklo a já teď studuji můj druhý, poslední rok v magisterském programu na Royal Academy of Music v Londýně.

Až skončím v červnu příštího roku, nebudu již studentkou, a tudíž nebudu už nikým hudebně vedena - tedy pokud se nezúčastním nějakého houslového kurzu v budoucnosti, což je velmi pravděpodobné. Toto mi dává možnost uvědomit si ještě více než v minulém roce důležitost toho strávit na mé škole efektivní a produktivní čas. Coby studenti v magisterském programu máme větší svobodu v rámci studia a je od nás očekáváno, že si budeme sami plánovat rozvrh tak, jak chceme a přizpůsobíme jej našim individuálním potřebám. Obecně máme dost nepovinných hodin, i když jsme velmi povzbuzováni k tomu, abychom se jich účastnili, a to jsou např. tzv. performance classes, hodiny studia orchestrálních partů, koncerty, workshopy atd. Já tak využívám těchto příležitostí a chodím, na co nejvíce mohu. Je to totiž obrovský zdroj inspirace pro mé studium a pomáhá mi to tak pracovat více nezávisle a zároveň to ve mně rozvíjí nezbytnou schopnost stát se sama sobě učitelem. Všechny poznatky a zkušenosti, které ve škole načerpám, pak jistě uplatním v mé hudební kariéře později. Londýn je velmi konkurenční velkoměsto, proto je nezbytné se učit spoléhat se sám na sebe, neboť někdy se můžete ocitnout v situaci, kdy si budete muset sami pomoct. A to platí pro každou situaci i v běžném životě. Někdy to tu opravdu není vůbec jednoduché.

Byla jsem velmi zdrcena výsledkem britského referenda, které se konalo v červnu, a které tak vyústilo v to, že Británie opustí Evropu. Myslím si, že díky tomu se již tak dost trnitá cesta za studiem hudby do Británie ještě více zúžila. Obávám se, že to pro nás muzikanty bude velmi náročné. Školné možná bude ještě daleko dražší. Tento fakt mě ale na druhou stranu dává možnost si tak ještě více vážit příležitosti, které se mi dostalo, a to studovat právě na této prestižní adrese.

Tento trimestr byl nepřekvapivě doposud velmi nabitý. Vyučuji na sobotním kurzu pro malé děti ve věku od 4 do 7 let, který se koná na naší škole. Program kurzu je podle mého názoru sestavený velmi dobře. Obrovskou výhodou je, že se tak mohu učit od více zkušených učitelů, se kterými pracuji a s nimi mohu také různé věci prodiskutovat. S nejmladší skupinkou zpíváme hodně písniček a učíme je metodu Sol-fa. Více pokročilí studenti hrají na nějaký smyčcový nástroj v orchestru nebo menších skupinkách a mohou tak vše, co se naučili, uplatnit v praxi. Funguje to velmi dobře. Děti rády hrají a společně je to baví. A mě též.

V rámci mého studia půjdeme s mými spolužáky vyučovat hudbu na různé jiné školy, kde žáci hudbu nikdy předtím nestudovali. To bude určitě také velmi dobrá zkušenost.

Kromě toho, že hodně učím a studuji, tak se také připravuji na soutěž spolu s mou klavíristkou, která se koná na konci tohoto trimestru. Je to vždy velmi motivující vytyčit si nějaký cíl a směřovat k němu. Další koncertní příležitosti zahrnují například orchestrální týdenní projekt se světově proslulým britským dirigentem Markem Elderem, na který se moc těším. A také třeba recitál v Butterworth Centre pro pacienty, kteří trpí demencí. V takových prostředích si pak člověk uvědomí, jak velký dopad může mít hudba na životy druhých lidí. A to stojí za to. Jaké štěstí to ale mám…