PŠÚ oborové setkání

Setkání rozvíjející čtení a myšlení v oborech

PŠÚ oborové setkání

Co znamená sebeřízení žáků? Jaký dopad má možnost volby na učení žáků? A jak může učitel žákům pomáhat, aby se více podíleli na svém učení?  

Ve čtvrtek 10. února se sešlo 40 pedagogů ze škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Hlavním tématem třídenního setkání bylo sebeřízení žáků. Nechybělo také tradiční sdílení knih, textů a plánování nových lekcí. Část sobotního dopoledne pak byla věnována otevření tématu vizuální gramotnosti.

Uvědomila jsem si, že sebeřízení souvisí také s vytrvalostí dosáhnout cíle, překonat překážky na cestě k cíli, převzít zodpovědnost za své učení.

Mgr. Klára Voldhonsová

Klára Voldhonsová

pedagogická konzultantka, 8. ZŠ Most

Učení, které si žák sám řídí, je součástí projektové vize. V reálné výuce není snadné vytvářet příležitosti pro to, aby si žáci mohli své učení řídit nebo spoluřídit. “Snažili jsme se i pomocí videonahrávek nacházet v konkrétních lekcích příklady, kdy se žákům daří se podílet na svém učení,” říká Michala Kafková, lektorka oborového setkání. “Příležitost pro sebeřízení vytváří vyučující žákům například přípravou různých typů zadání, ze kterých si mohou vybrat. Jejich volbu je ale důležité s žáky reflektovat. Diskuse, co jim pomohlo, zda by příště volili stejně a proč, je důležitou součástí učení a sebeřízení,” dodává.

Při společné práci účastníci také hledali možnosti, jak žáky dále podporovat. “Uvědomila jsem si, že sebeřízení souvisí také s vytrvalostí dosáhnout cíle, překonat překážky na cestě k cíli, převzít zodpovědnost za své učení,” hodnotí setkání Klára Voldhonsová, pedagogická konzultantka z 8. ZŠ Most.

Že skutečné sebeřízení může nastávat zejména v delším časovém horizontu potvrdila i pedagogická konzultantka Viktorie Petřivá. V její videoukázce výuky angličtiny a při následném rozboru lekce bylo patrné, jak žáci na základě tabulky statisticky nejčastějších chyb, kterou ze zaslaných prací lektorka vytvořila, dokáží ve své práci nalézt a opravit své chyby, a navíc posoudit, jak mají postupovat příště.

PŠÚ oborové setkáníPŠÚ oborové setkáníPŠÚ oborové setkáníPŠÚ oborové setkání
PŠÚ oborové setkání
PŠÚ oborové setkání
PŠÚ oborové setkání
PŠÚ oborové setkání

Oblastí, kterým se komunita učitelů oborů dlouhodobě věnuje, je celá řada - je to například psaní v oborech, využití čtenářského kontinua nebo propojení oborů. Kromě sebeřízení se tak dostalo pozornosti vizuální gramotnosti, která je důležitá při rozvíjení gramotnosti kritické. Učitelé měli možnost si v zážitkové lekci vyzkoušet práci s vizuálními prostředky při čtení obrázků a přemýšlet nad tím, jak tyto prostředky pomáhají při vytváření významu obrázku. Autoři obrázků totiž mívají různé záměry, které mohou, např. skrze volbu barev, cíleně utvářet.

Stejné setkání připravuje tým projektu Pomáháme školám k úspěchu i na konec února pro dalších 40 pedagogů. Těšíme se opět na setkání!

Akci připravil oborový tým pedagogických konzultantů: Michala Kafková, Bohuslava Jochová, Dagmar Kopřivová, Petr Albrecht a Ivo Mikulášek s využitím lekcí a zkušeností učitelek a konzultantek z několika projektových škol.

Další aktuality

Všechny články