Hana Košťálová

Hana Košťálová: Na klasickém textu se kritické myšlení dobře trénuje

Hana Košťálová

Jak se rozvíjí kritické myšlení dětí v projektu Čtením a psaním ke kritickému myšlení? Co se lektoři snaží děti hlavně naučit? Pracuje se pouze s tištěným textem, nebo i s jinými typy médií? Jak se vyučující snaží do tréninku kritického myšlení vtáhnout rodiče? A co když rodiče nespolupracují?

Rozhovor k Rozpravám o médiích na téma KRITICKÉ MYŠLENÍ O MÉDIÍCH s Hanou Košťálovou, zakladatelkou Kritického myšlení, z. s., nyní programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu od nadace The Kellner Family Foundation, moderovala Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Podcast s Hanou Košťálovou si můžete poslechnout zde.

Hana Košťálová se v roce 1997 setkala s tehdy čerstvým programem Reading and Writing for Critical Thinking, který sestavilo Konsorcium pro demokratické vzdělávání složené z učitelů a vysokoškolských pedagogů a členů Mezinárodní čtenářské asociace. České republice a dalším osmi post totalitním zemím ho tehdy nabídla Sorosova nadace. Byl určen pro školy všech stupňů a pro učitele všech aprobací jako pomůcka k podpoře dovedností nutných pro úspěšný život v demokratickém společenském uspořádání.

Po třech letech výcviku se zahraničními kolegy začali čeští lektoři realizovat program pod názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Hana Košťálová založila společně s Ondřejem Hausenblasem a Kateřinou Kubešovou občanské sdružení Kritické myšlení, který o program pečovalo. Postupně prošly programem tisíce učitelů, kteří zaváděli a zavádějí postupy a metody pro rozvoj kritického myšlení do každodenní praxe. O své zkušenosti se dělili s druhými na stránkách časopisu Kritické listy, který nyní vychází v útlejší podobě pod názvem Kritické lístky.

Na program navazuje také projekt Pomáháme školám k úspěchu, který se od roku 2010 soustavně zaměřuje na rozvoj čtenářství, pisatelství a kritické gramotnosti žáků ve veřejných základních školách.

Více informací ke kritickému myšlení a gramotnosti najdete zde.