V roce 2014 rozdělila Nadace The Kellner Family Foundation na dobročinné projekty více než 97 milionů Kč

Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila výroční zprávu o své činnosti v roce 2014. Na projekty, které se věnují především podpoře vzdělávání, vědy a výzkumu, věnovala Nadace více než 97 milionů korun, tj. o deset procent více, než v roce předchozím. Za šest let své existence tak rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových poskytla již více než 355 milionů korun. Většina prostředků směřuje k podpoře dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jsem pyšná na všechny, které jsme mohli v uplynulém roce podpořit: studenty gymnázia Open Gate, kteří excelovali v mezinárodních maturitách IB; úspěšné absolventy univerzit v ČR i zahraničí; pedagogy a ředitele veřejných základních škol i české vědce. Ti všichni dokázali, že dary od naší nadace dávají smysl.

Renáta Kellnerová

Stěžejními projekty Nadace jsou stipendia pro studenty gymnázia OPEN GATE, projekt UNIVERZITY, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách, a projekt POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách. V oblasti vědy a výzkumu podporuje Nadace české vědce ve svém programu SCIENCE.

  • Gymnázium OPEN GATE poskytovalo v roce 2014 vzdělání 202 studentům, z nichž 97 získalo sociální stipendium od Nadace. 8 podporovaných dětí pochází z dětského domova, 7 dětí z pěstounské péče, 1 dítě z Klokánku, 48 studentů z úplných a 33 z neúplných rodin, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.

  • V akademickém roce 2014/2015 podporuje Nadace v projektu UNIVERZITY celkem 57 studentů. Ti se díky stipendiím mohli rozjet za studiem například na University of Oxford, University of Cambridge, Yale College, Massachusetts Institute of Technology a další univerzity především ve Velké Británii, USA a v České republice. Za šest let udělila nadace stipendia již 89 studentům.

  • V rámci projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU získalo v roce 2014 podporu přibližně 320 pedagogů z 50 veřejných základních škol. Jejich prostřednictvím pak podpořila Nadace přes 5 500 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací.

Kompletní Výroční zpráva Nadace The Kellner Family Foundation za rok 2014 je zde.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality