Konzultace nad výkony žáků

Rozvoj pisatelských dovedností

Konzultace nad výkony žáků

Proč mají žáci ve školách psát? Jaký je rozdíl mezi slohem a dílnou psaní? Co získávají žáci a učitelé při psaní textů v oborových předmětech na prvním i druhém stupni? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi na druhém setkání rozvíjející pisatelství ve školách zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu, které probíhalo v polovině května v Průhonicích u Prahy. Našim cílem je vytvářet společenství učitelů, kteří mají zkušenosti s pisatelstvím a chtějí je rozvíjet.

Děti chtějí psát. Chtějí psát od první chvíle, kdy se ocitnou ve škole. A ne náhodou. Než přijdou do školy, píšou po zdech, chodnících a po okrajích novin – píšou pastelkou, křídami, tužkou i perem – vším, čím člověk může zanechat svou stopu. Dítě tím říká: „jsem“.

Donald H.  Graves

Jedním z cílů pisatelského setkání bylo prakticky si vyzkoušet a analyzovat jednotlivé fáze dílny psaní a poskytnout učitelům podporu pro zlepšování psaní ve třídě. Abychom lépe porozuměli jednotlivým fázím dílny psaní i pocitům žáků - pisatelů, tvořili jsme vlastní texty. Stejně jako žákům se nám v některých fázích dařilo více, jindy méně. Poznali jsme význam podpory při konzultacích a radost ze zveřejnění vlastní tvorby. Objasňovali jsme si význam jednotlivých fází dílny psaní, sdíleli cenné zkušenosti a diskutovali možná úskalí. Přemýšleli jsme, jak děti rozepsat i jak získat pro psani své kolegy. 

Nejcennější pro mě bylo setkání s učiteli 2. stupně, kteří mají s dílnou psaní zkušenosti. Prožít dílnu psaní na vlastní kůži byl skvělý nápad. Být chvíli sama se sebou mi výrazně ulehčilo následnou práci ve velké skupině.

Ohlasy ze setkání

Konzultace nad výkony žáků

V části setkání zaměřené na psaní v oborových hodinách jsme prozkoumávali, jaké příležitosti psaním žákům poskytujeme a jak můžeme v našich hodinách žákovo učení rozvíjet. V textech z vlastních hodin jsme zjišťovali, jak žáci formulují své znalosti, zda používají vědecký jazyk, zda si kladou otázky, jak odpovídají nebo jak přemýšlí o tom, co jim v učení pomáhalo. Psaní  zapojuje každého žáka. Psaním si žáci ujasňují, jak učivu rozumí a učitelé z textů získávají přehled o tom, jak na tom žáci jsou. Díky psaní přechází žáci z pasivní role příjemců informací do role aktivních účastníků.

Psaním v odborných předmětech má žák možnost sledovat své učení - to chci mít na paměti. Proto se snažím dávat dětem i v těchto hodinách co nejvíce prostoru pro psaní. S kolegy pak ráda sdílím výstupy mých žáků a párkrát se mi podařilo je nadchnout tak, že psaní v oboru se svými žáky také vyzkoušeli.

Ohlasy ze setkání

Velmi cenné bylo večerní volné sdílení zkušeností s dílnami psaní na I. i II. stupni ZŠ i psaní v oborových hodinách. 

Pokud vás možnost rozvoje pisatelství zaujala a chcete se dozvědět více, nabízíme vám sérii článků, esejů a rozhovorů, které učitelům pomáhají ujasnit si smysl výuky psaní. V seriálu Zkušenosti z dílen psaní nabízíme inspiraci do hodin, ale i provokativní otázky a zpochybnění starých dogmat.

Další aktuality

Všechny aktuality