Aktuality| Příběh ZŠ Zdice - 6. díl - Spolu a v tan...

Příběh ZŠ Zdice - 6. díl - Spolu a v tandemu

28. srpna 2018 Pět let základní školy Zdice v projektu Pomáháme školám k úspěchu pohledem její ředitelky Evy Fiřtové.

V pátém roce projektu došlo k naplnění toho, co bych nazvala „ředitelským snem“ - díky jistotě a vědomostem, které učitelé v průběhu celého projektu nabyli, a díky podpoře konzultantky Jany se učitelé začali domlouvat na společných hodinách. Bez jakékoli iniciativy ze strany vedení školy zkoušeli hodiny, které bavily je, a bavily i jejich žáky. Vytvořili si dvojice, ve kterých spolupracují dodnes. Mám z toho radost!

V průběhu „posledního“ roku jsme se také připravovali na dobu „po projektu“. Rozhodně jsme nechtěli, aby vše dobré, co se ve škole dělo a děje, zmizelo. Plně jsme využili možností, které nám poskytly fondy EU. Učitelé si sami projekt vytvořili a přihlásili se na jednotlivé aktivity - Klub zábavné logiky, Čtenářský klub, tandemová výuka, spolupráce učitelů, vzdělávání a nesmím zapomenout na hojně využívané doučování.

Ještě je třeba zmínit, že v průběhu pátého roku už někteří učitelé připravovali vzdělávací programy pro své kolegy. Nejdále pokročila kolegyně Jitka, která má akreditovaný vzdělávací program formativního hodnocení, další týkající se třídního managementu se připravuje.

Učitelé si předávali poznatky ze sdílení všech škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu, nebo prostě naučili své kolegy vše zajímavé, co objevili. Čtyři kolegyně se také staly lektorkami RWCT (vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a letos již potřetí připravujeme kurz RWCT pro okolní školy. A nakonec snad ještě zmínka o Festivalu pedagogické inspirace. Z nadšených účastníků minulých ročníků se stali lektoři, naše škola připravila na poslední Festival devět dílen.

Abych byla schopná popsat všechny změny a činnosti, které se ve škole v průběhu projektu udály, vyžádalo by to daleko větší rozsah textu i hlubší analýzu a studium materiálů. Jedno však ještě napsat musím -  VŠECHNY NÁS TO OVLIVNILO, různou měrou, ale všechny. Troufám si dokonce tvrdit, že nejen profesně, ale i osobnostně. Nešlo vše hned, nejsme škola, která by neměla problémy, vždy se nějaké vyskytnou, ale spolupracujeme, předáváme si zkušenosti, pomáháme si, vzděláváme se. Ale hlavně myslíme na to, aby bylo dětem ve škole dobře a dokázaly se naučit vše, co zvládnou.

 


Letní seriál

„Příběh naší školy, aneb pět let základní školy Zdice v projektu Pomáháme školám k úspěchu“ sepsala ředitelka ZŠ Zdice Eva Fiřtová. Vypráví v něm, jak probíhalo zapojení jejich školy do projektu PŠÚ, a jak těchto pět let vnímala ona sama. Každý týden jsme zveřejnili jednu část z tohoto šestidílného seriálu.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.