Vize dobré školy

Škola, kam každý rád chodí a kde se všichni učí

Jde nám o to, aby se každé dítě ve škole učilo naplno a zažívalo při tom úspěch a radost.

V dobré škole se všichni učitelé učí tuto vizi uskutečňovat v praxi - v běžné každodenní výuce i ve všech podstatných oblastech života školy (například tím, jaké cíle sledují a jaké výukové metody používají, jak komunikují s dětmi i mezi sebou navzájem, jak spolupracují s rodiči, se zřizovatelem i místní komunitou).

Pedagogickým sborům projektových škol nabízíme oporu na jejich cestě k dobré škole. Vytváříme pro ně podmínky umožňující zvyšovat kvalitu jejich výuky a pomáháme jim udržovat směr, ve který společně věříme.

Chcete zjistit více?

Vize dobré školy se opírá o naše přesvědčení a dosavadní zkušenosti s tím, za jakých podmínek se děti ve škole učí naplno. Seznamte se s nimi!


Podpora šitá škole na míru

Vize dobré školy spojuje všechny projektové školy. Jaká ale bude cesta k jejímu naplnění, o tom učitelé v projektových školách rozhodují sami. Společně promýšlejí, v čem chtějí zlepšovat výuku, jak toho mohou dosáhnout i jak zjistí, že se jim to daří. Vizi dobré školy tak převádí do podoby, která je pro ně samotné i pro jejich školu smysluplná, dostatečně náročná a zcela konkrétní.

Všichni členové pedagogického sboru mají v průběhu prvního projektového roku dostatek příležitostí inspirovat se od zkušených lektorů i učitelů v ostatních projektových školách (formou exkurzí, vzdělávacích kurzů, praktických dílen, náslechů v hodinách či sdílení zkušeností). Mnozí si zkusí spolupráci s pedagogickým asistentem, párovou výuku i spolupráci se zkušeným pedagogickým konzultantem. To vše jim pomáhá uvědomit si, čeho mohou ve výuce dětí dosáhnout a jakou pomoc při tom mohou využít.

Na konci prvního roku projektu pak učitelé společně vytvářejí plán pedagogického rozvoje školy, na jehož základě může škola žádat o konkrétní formy projektové podpory pro další školní rok. Každý učitel také každoročně zpracovává plán svého osobního pedagogického rozvoje. S těmito plány se ve škole pracuje v průběhu celého školního roku. Učitelé i vedení školy je průběžně vyhodnocují a aktualizují, aby vyhovovaly aktuálním rozvojovým potřebám školy.

Chcete se dozvědět více?

Přečtěte si, jak se spolu s výukou proměňuje celková kultura škol a jak to hodnotí žáci a jejich rodiče. Co k proměně škol dodávají jejich ředitelé?

Zpět na hlavní stránku