Od studentů: New York College Experience

Tyto prázdniny se mi naskytla neuvěřitelná příležitost studovat v New Yorku. Program se jmenoval New York College Experience, byl pořádán společností Oxbridge a rozhodně se zařadil mezi nejlepší zážitky mého života.

Na začátku, když jsem se do programu hlásila, jsem si mohla vybrat hlavní a vedlejší předmět, který bych chtěla studovat a já si ze širokého výběru vybrala jako hlavní předmět vědu a budoucnost a jako vedlejší předmět kreativní psaní. Oba předměty mi byly velice blízké již před tímto programem, ale musím přiznat, že jsem očekávala jiné učivo.

Ve vědě a budoucnosti jsem čekala více technické a fyzikální zaměření a v kreativním psaní více prózy. Tento měsíc v New Yorku mi nesmírně rozšířil obzory, hlavně v oblastech biologie a poezie a umožnil mi potkat mnoho zajímavých lidí z celého světa. Taky jsem dostala příležitost prohlédnout si jedno z největších měst světa, vidět představení na Broadway a zúčastnit se flashmob na Times Square.

Ale tahle příležitost by se mi nenaskytla, kdyby nebylo Nadace The Kellner Family Foundation. Sice se mi podařilo dostat poloviční stipendium od samotného Oxbridge, ale nadace mi uhradila zbytek, bez čehož bych se tam nedostala. Jedno je jisté. Tyto prázdniny mi změnily život.

Juliana Gardošová, studentka Open Gate

Další aktuality

Všechny aktuality