Ondřej Bílý

Pohovor prozradí víc než test, říká o přijímacích zkouškách Ondřej Bílý z gymnázia Open Gate

Ondřej Bílý

Po studiích na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy začínal jako učitel biologie, chemie a fyziky na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši. Do soukromé školy Open Gate přišel Ondřej Bílý v roce 2021 a v týmu vedení školy dnes zastává pozici druhého zástupce ředitele.

Má odpovědnost především za řízení pedagogického procesu a profesní vzdělávání učitelů. Učí biologii a chemii, je autorem vzdělávacího programu Biologie v praxi a působí také jako koordinátor programu Science Café, což je cyklus neformálních diskusí s vědci v prostředí kaváren.

Letos má mít proces přihlašování na SŠ novou podobu – žáci si místo dvou přihlášek mohou podat tři, a to digitálně, v pořadí podle svých preferencí. Navíc odpadne agenda se zápisovými lístky a školy také nebudou povinny přihlížet ke známkám z předcházejících vysvědčení. Jak tuto změnu hodnotíte?

Správně jste řekla, že má mít novou podobu. Zásadní problém je, že dosud není jasná metodika a není vůbec jisté, zda se vše stihne. Je tam tolik neznámých, že se k tomu těžko mohu nějak konkrétně vyjadřovat. Každopádně je to komplikace jak pro uchazeče, tak pro školy. Nevědí, na jakou variantu se mají připravovat.

Projevil se letos na jaře, podobně jako na dalších pražských gymnáziích, i u vás velký přetlak zájemců o studium? A očekáváte ho i tento školní rok?

Fakt je, že jsme v minulém školním roce zaznamenali nejvyšší počet přihlášek na gymnázium v historii. Mohli jsme proto vyhovět jen zhruba každému třetímu zájemci o studium. Do prvního ročníku gymnázia, tedy do dvou tříd primy, jsme přijali celkem 36 studentů. Většina rodičů, kteří uvažují o tom, že by jejich dítě mohlo na Open Gate studovat, ví, že máme jen kolem 20 žáků ve třídě. Proto si můžeme dovolit věnovat se každému dítěti individuálně a rozvíjet jeho silné stránky.

Historicky je naší výhodou také rozšířená výuka angličtiny. Jako jedno z mála gymnázií v Česku můžeme nabídnout vedle české i mezinárodní IB maturitu, k jejímž výsledkům přihlížejí zahraniční univerzity. Díky kolejím u nás navíc mohou studovat děti z celé republiky. Letos vzhledem k populační křivce očekáváme zhruba stejný zájem jako loni.

Jste soukromá škola, kde se platí školné. Mají na vašem gymnáziu šanci studovat i děti, které sice mají studijní potenciál, ale pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Ano, specifikem našeho gymnázia jsou stipendia od Nadace The Kellner Family Foundation, se kterou spolupracujeme už téměř 20 let, tedy od založení školy. Vedle sociálních stipendií nově nabízíme gymnazistům i akademická stipendia určená pro žáky z běžných rodin s čistým příjmem do jednoho milionu korun, které si nemohou dovolit platit školné. Oba typy stipendií pokrývají velkou část nákladů na školné. Podmínkou přidělení stipendia od nadace Kellnerových je však úspěšné absolvování přijímacích zkoušek a souhlas rodičů s pobytem dítěte na koleji v areálu školy.

Právě teď se řada dětí začíná připravovat na dubnové přijímací zkoušky. Je to podle vás příliš brzy, pozdě, nebo právě včas?

Nejsem zastáncem cílené a dlouhodobé přípravy na přijímací zkoušky. Sám za sebe bych doporučoval začít s přípravou až v páté třídě, někdy před pololetními prázdninami, tedy během ledna. Praxe je ale taková, že drtivá většina zájemců o osmileté gymnázium se připravuje na přijímací zkoušky na svou vysněnou školu již od čtvrté třídy, tedy více než rok před jejich konáním. Může za to kombinace silných populačních ročníků a nedostatečných kapacit škol.

Open Gate je nejen osmileté gymnázium, ale i základní škola. Zaměřujete se v rámci vyučování na ZŠ i na přípravu svých žáků k přijímačkám?

Vzhledem k tomu, že žáci naší základní školy chtějí ve většině případů pokračovat ve studiu na našem osmiletém gymnáziu, chceme jim v tom pomoci. Zájemcům nabízíme pravidelnou přípravu od čtvrté třídy, a to velmi zábavnou formou, aby víkendy nemuseli trávit na doučovacích kurzech. V zásadě ale příprava na zkoušky probíhá v rámci běžné výuky, protože je to podle nás nejefektivnější způsob.

Kolik času denně či týdně je podle vás ideální věnovat této přípravě?

Měla by stačit jedna až dvě hodiny týdně. Každý žák má ale své potřeby a specifika. Rodičům bych rozhodně neradil, aby děti přetěžovali, mnohdy jim tím školu jen zoškliví. Jiná situace je, pokud se dítě samo chce na testy učit. I v takovém případě je ale dobré naznačit mu, že by to nemělo přehánět.

Doporučil byste dětem absolvovat tzv. přijímačky nanečisto? V čem mohou pomoci?

Přijímačky nanečisto jsou užitečná věc minimálně ze dvou důvodů. Dítě si totiž vyzkouší stresové podmínky a setká se s typy úkolů, na které pak skutečně v dubnu narazí. Díky tomu se u přijímacích zkoušek může lépe soustředit na to, co se po něm chce. Ne nadarmo se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Jak vypadají přijímací zkoušky na vašem gymnáziu? Proč jste se rozhodli zařadit do nich i testy studijních předpokladů a pohovory?

Během přijímacích zkoušek děti v areálu Open Gate stráví celý den. Nejprve absolvují povinné testy od Cermatu z matematiky a z českého jazyka, které mají v přijímacím řízení váhu 60 procent. Společně s našimi nejmladšími studenty si pak mohou projít celý areál a jsou pro ně připraveny různé aktivity a hry, aby si psychicky trochu odpočinuly. Poté na ně čekají testy studijních předpokladů a individuální pohovory. Zavedli jsme je proto, abychom mohli co nejlépe poznat každého uchazeče a co nejzodpovědněji posoudit, jaký opravdu je, jakou má motivaci u nás studovat, jaký je jeho studijní potenciál, všeobecný rozhled a zájmy.

Také se snažíme ho poznat jako člověka a osobnost. Moc dobře víme, že testy, na které studenti někdy trénují dlouhé měsíce, toho ukážou mnohem méně, než když s daným žákem pět minut hovoříme o tom, co ho baví a co by chtěl dělat. V této druhé části mohou uchazeči získat až zbývajících 40 procent bodů.

Považujete stávající podobu státních didaktických testů za ideální způsob, jak vybrat budoucí středoškoláky?

Podoba státních testů mi připadá velmi nešťastná. Děti nutí naučit se na určitý typ testů, ale nikdo už příliš nezkoumá jejich studijní potenciál, tedy to, zda ještě mají kam stoupat. Pro všechny děti není gymnázium vhodná škola, což se snažíme vysvětlovat i rodičům. To, že dítě uspěje u přijímacích zkoušek, ještě neznamená, že se pak nebude na gymnáziu další roky trápit, protože bude nad jeho možnosti. V minulosti jsme organizovali vlastní přijímací zkoušky, které jsme si mohli přizpůsobit našim specifickým potřebám.