background image

Antonín Štefka

Náš stipendista od roku 2022
Antonín Štefka
Antonín Štefka

Univerzita

University of Galway, IRL

Obor

Marine Science

Rodné město

Praha

Kontakt

anthonystefka@gmail.com

Absolvent gymnázia Open Gate v roce 2022

Mořská biologie

V současnosti plánuji studovat obor biologie, na zahraniční univerzitě bych se však rád zaměřil specificky na mořskou biologii, kterou nelze přímo studovat v České republice. Ačkoliv si nejsem absolutně jistý o svém přesném budoucím zaměření v tomto oboru, biologie a specificky vodní ekosystémy mě fascinují svojí tajuplností, komplexností a především jejím silným vlivem na zbytek přírodního světa. V základu vše závisí na vodě a ačkoliv si to často neuvědomujeme, naše moře a oceány jsou součástí velice citlivého a vzájemně propojeného systému, který má zásadní vliv na klima, potravní řetězce po celém světě a tedy i naše zdraví. Rovněž je v něm stále co objevovat, ať už se jedná o unikátní hlubokomořské mikroby, které jsou využívány ve světě laboratorní mikrobiologie, genetiky a farmaceutiky, nebo zkoumání vlivu pobřežních travin na stabilitu populace ryb, na kterých závisí rybáři.

Bakalářské studium v oboru Marine Science bych tedy rád splnil v Irsku, na univerzitě NUI Galway. Kromě možnosti výběru tohoto unikátního oboru a s ním spojenou prácí v terénu mě do Irska rovněž táhne náklonnost k angličtině, kterou využívám v akademickém i osobním životě. V oboru jsou britské univerzity rovněž vzájemně kolaborativní a je kladen důraz na spolupráci mezi studenty, vzniká tedy prostředí vhodné pro vědeckou práci. Mé představy o Irsku a NUI Galway mohou samozřejmě být zkreslené, je to má první zkušenost s dlouhodobým pobytem mimo Česko, věřím však, že v mezinárodním prostředí NUI Galway lze tuto překážku překonat.

Mířím do terénu

Především bych se rád stal, po vystudování bakalářského programu, člověkem v terénu. Tento obzor je poměrně široký, může se jednat o poradenství a výzkumy v rámci rybářství a udržitelného hospodářství (ve kterém vidím v budoucnu vysoký potenciál pro rozvoj), nebo o práci více ekologicky zaměřenou, například rehabilitaci kelpových lesů či korálových útesů. I mořská řasa v sobě ukrývá mnoho potenciálu pro budoucí výzkum. Přestože mám základní zkušenost s laboratorní prací v rámci stáže, ze všeho nejvíce mě láká práce, dá se říct, přímo v tom. V tomto ohledu je mi příroda blízká a rád bych se tímto způsobem dál rozvíjel.

Něco je vždy víc, než nic

Českým středoškolákům bych chtěl hlavně říct, ať se dívají kolem sebe a naplno využívají svých možností. Přestože se ve školním prostředí může často zdát, že všechno má své dané koleje a nedá se moc odbočovat, pokud je člověk opravdu zapálený do svého zájmu, je milion způsobů, jak se posouvat dál, nad rámec. Ať už se jedná o stáže, kurzy, přednášky, nebo samostatné projekty, něco je vždy víc, než nic a člověk toho nelituje.

Ve volném čase se oddávám své kreativitě. Ať už se jedná o hudbu a zpěv, divadlo, anglický stand-up, nebo 3D modelování, když mě něco náhodou chytne, jdu za tím. Mojí srdcovou záležitostí je rozhodně hra na klavír (především improvizace) a stand-up v angličtině, kterým si zásadně zlepšuji řečnické schopnosti. Dále miluji cyklistiku a v rámci oboru se také postupně stávám přístrojovým potápěčem.