background image

Aneta Zavadilová

Naše stipendistka od roku 2021

Univerzita

Sigmund Freud University, (SFU), Vienna, AT

Obor

Psychology

Rodné město

Zlín

Kontakt

Cesta k psychologii

Od malička jsem milovala hledání souvislostí mezi tím, co už jsem znala o světě. A přestože jsem si při svých středoškolských studiích pohrávala s myšlenkou, že bych se vydala studovat medicínu a přírodní vědy, tak mě dvouletá zkušenost na UWC Atlantic ve Walesu nasměrovala k vědám humanitním, konkrétně k psychologii. K tomuto rozhodnutí značně napomohly poznatky z letní školy Yale Young Global Scholars a mentoringu Yoda Mentorship. Díky nim jsem se dostala k tomuto krásnému oboru ještě blíže.

Na psychologii mě každodenně nepřestává fascinovat její interdisciplinární základ i využití vzhledem k její kombinaci vědeckého přístupu s přesahem do nevyzpytatelnosti interpretace společenských věd, zatímco je na prvním místě snaha porozumět lidské mysli a chování. Tak moc a zároveň tak málo toho má s klasickými přírodními vědami společného!

Nicméně doteď se občas přistihnu, jak mi předchozí zkušenosti se zkumavkami v laboratoři pomůžou vidět abstraktní sociální problém spíše prakticky a jsem za to moc ráda. Proto bych i studentům, kteří momentálně přehodnocují své dosavadní plány ohledně dalšího studia, chtěla vzkázat, že rozhodně není důvod brát předchozí zkušenosti z jiného oboru jako nevýhodu a ztracený čas. Naopak věřím, že vás mohou v konečném důsledku nasměrovat tím správným směrem a umožnit se dívat na daný obor z trochu jiného úhlu než ostatní.

Komorní výuka

Pro svá vysokoškolská studia jsem si vybrala univerzitu Sigmund Freud University ve Vídni, která se primárně specializuje na psychologické a medicínské obory a nabízí tak svým studentům velký přesah do praktické výuky. Tomu napomáhá i velikost univerzity, ta pro mě byla důležitá při jejím výběru. V našem ročníku je přibližně třicet studentů, a tak je atmosféra na lekcích vždy velmi komorní a ve většině předmětů převažují diskuse, experimenty a studentské vstupy.

Prozatím naplnila univerzita má očekávání v tom nejlepším smyslu! Líbí se mi, že se student jen neschová v davu pod řadovým číslem – naopak se může aktivně zapojit do dění a spolupracovat s profesory i mimo standardní lekce. V rámci předmětu General Psychology například zajišťuji tutoriály pro ostatní, kde si jazykem studentů povídáme o tématech z přednášek a testujeme známé poznatky z psychologického výzkumu na vlastní kůži.

Plány do budoucna

V rámci blízké budoucnosti je mým cílem využít příležitosti studia ve Vídni v maximálním rozsahu nejen v ohledu akademickém, ale také pro růst osobní a naučit se německy. Mám radost, když se s místními mohu propojit v jejich mateřském jazyce a pochopit tak lokální zvyky daleko lépe.

Během studia bych ráda ponechala oči otevřené a vyzkoušela rozdílné oblasti psychologie prostřednictvím stáží, přednášek i praxe. Obrovský smysl mi dává vzdělávání, a proto v současné době spolupracuji na vývoji kurzu Business Psychology na vídeňské Wirtschaftsuniversität a vedení středoškolských studentů psychologie v rámci CTM Academy. Později bych ráda navázala magisterským studiem a následně se uplatnila v oblasti organizační psychologie nebo akademickému výzkumu. Po dokončení studií bych se chtěla vrátit zpět do České republiky, kde budu moci uplatnit nově nabyté zkušenosti ze zahraničí a podílet se na zlepšování naší společnosti.