background image

Aneta Zavadilová

Naše stipendistka od roku 2021

Univerzita

Sigmund Freud University, AT

Obor

Psychology

Rodné město

Zlín

Kontakt

Interdisciplinární využití psychologie

Přestože jsem si při svých středoškolských studiích dlouho pohrávala s myšlenkou, že bych se vydala studovat medicínu a přírodní vědy, nakonec jsem se díky dvouleté zkušenosti z UWC Atlantic ve Walesu rozhodla pro studium vědy humanitní – psychologie. K tomuto rozhodnutí mi ve velké míře napomohly hodiny Theory of Knowledge, kdy jsme diskutovali propojení mezi jednotlivými předměty a já jsem začínala nacházet odpovědi v psychologické literatuře. Na psychologii mě nepřestává fascinovat její interdisciplinární základ a mimo jiné i interdisciplinární využití; je to neuvěřitelně zajímavá kombinace vědeckého přístupu s přesahem do nevyzpytatelnosti interpretace společenských věd, zatímco pracujete s lidmi na dennodenní bázi.

Studentům, kteří momentálně procházejí podobnou situací a přehodnocují své dosavadní názory ohledně dalšího studia, bych chtěla vzkázat, že rozhodně není důvod brát předchozí zkušenosti mimo obor jako nevýhodu a ztracený čas, ale naopak jako důležitý element, který vám pomohl nasměrovat se správným směrem.

Komorní výuka

Pro svá další studia jsem si vybrala mladou a dynamickou univerzitu Sigmund Freud University ve Vídni, která se specializuje na psychologické a medicínské obory a nabízí svým studentům velký přesah do praktické výuky, což pro mě byl důležitý faktor při výběru. Další z výhod, které na SFU oceňuji, je rozhodně velikost univerzity. Vzhledem k tomu, že je u nás v ročníku přibližně třicet studentů, tak je výuka zde velmi komorní a nabízí velký prostor k přímé diskuzi jednotlivých témat. Můj první dojem z univerzity byl zatím mimořádně pozitivní. V době, kdy píšu tento medailonek, mám za sebou pouze několik přednášek, ale i tak pro mě vytvořily několik můstků mezi jednotlivými úhly pohledu a už teď se moc těším na následující studium.

Stáže, přednášky i praxe

Co se týče plánů do blízké budoucnosti, mým cílem je využít příležitosti studia ve Vídni v maximálním rozsahu nejen v ohledu akademickém, ale také pro růst osobní a naučit se například německy. Chci se také zapojit do lokální komunity a přispět do jejího rozvoje. Během studia bych ráda ponechala oči otevřené a setkala se na vlastní kůži s rozdílnými oblastmi psychologie prostřednictvím stáží, přednášek i praxe, tak abych své zkušenosti brzy mohla využít při pomoci druhým. Z dlouhodobého hlediska bych se ráda uplatnila v oblasti dětské klinické psychologie, ale jsem otevřená i dalším disciplínám z teoretické i aplikované psychologie. Nicméně bych se po dokončení studií ráda vrátila zpět do České republiky, kde budu moci uplatnit nově nabyté zkušenosti ze zahraničí a přispět ke zlepšení naší společnosti.