Barbora Čomová

Rodinná nadace Kellnerových loni věnovala rekordních 159 milionů korun na podporu vzdělanosti

Barbora Čomová

Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila auditovanou výroční zprávu za rok 2022. V loňském roce nadace rozdělila dary v rekordní výši bezmála 159 milionů korun. Pomoc mířila zejména k projektům, které se zaměřují na oblast vzdělávání. Rodinná nadace Kellnerových se zabývá filantropií již 21 let, během nichž věnovala institucím i jednotlivcům částku ve výši 1,85 miliardy korun. Dlouhodobým cílem nadace je podpora vzdělanosti, čímž chce přispět k rozvoji české společnosti.

Hlavní příjemci darů Nadace The Kellner Family Foundation v roce 2022:

·         80 studentek a studentů gymnázia Open Gate

·         59 Čechů a Češek na zahraničních a českých univerzitách

·         3 000 pedagogů a jejich prostřednictvím 39 000 žáků ve 112 českých základních školách zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu

Každý si zaslouží příležitost uspět. Nezáleží na tom, odkud jste, jak vypadáte nebo z jakých poměrů pocházíte. A právě na těchto hodnotách stojí naše Nadace od samého počátku. Snažíme se jejím prostřednictvím vytvářet prostor pro příležitosti, které mohou změnit životy lidí, a budovat tak vzdělanou, a tedy i úspěšnou demokratickou společnost.
Kellnerová Renáta

Renáta Kellnerová

předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation

Rodinná nadace Kellnerových dlouhodobě podporuje děti a mladé lidi, kteří se vzdělávají ve veřejném i soukromém školství. Hlavními příjemci podpory nadace jsou veřejné základní školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu, gymnazisté ze školy Open Gate a čeští studenti převážně zahraničních univerzit. Nadace se aktivně zapojuje i do řešení aktuálních událostí, které ovlivňují celou společnost. V loňském roce proto věnovala téměř 15,5 milionu na projekty pomáhající s integrací ukrajinských uprchlíků do české společnosti. Další etapa této pomoci pokračuje i v letošním roce.

 „Každý si zaslouží příležitost uspět. Nezáleží na tom, odkud jste, jak vypadáte nebo z jakých poměrů pocházíte. A právě na těchto hodnotách stojí naše Nadace od samého počátku. Snažíme se jejím prostřednictvím vytvářet prostor pro příležitosti, které mohou změnit životy lidí, a budovat tak vzdělanou, a tedy i úspěšnou demokratickou společnost,“ uvedla v úvodním slovu výroční zprávy nadace The Kellner Family Foundation její zakladatelka a předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová.

Podpora vzdělanosti v Česku

I na počátku třetí dekády svého působení podporuje rodinná nadace Kellnerových vlastní projekty zacílené na oblast vzdělávání. Jde nejen o české veřejné základní školství a nadané studentky a studenty na gymnáziu Open Gate, ale i mladé lidi na zahraničních i českých univerzitách. Od založení první rodinné Nadace Educa rozdělily spolu s nástupnickou nadací The Kellner Family Foundation dary v celkové výši 1,85 miliardy korun.

 Sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate
Na gymnáziu Open Gate studovalo ve školním roce 2022/23 díky sociálním stipendiím nadace The Kellner Family Foundation 80 studentů a studentek. I po období, které ovlivnila pandemie covid-19 si studenti gymnázia vedli výborně, což dokazují mj. výsledky loňských maturit.

Od roku 2005 poskytla nadace celkem 1 825 ročních sociálních stipendií v celkové výši
765 milionů korun. Díky nim se mohlo na osmiletém gymnáziu Open Gate vzdělávat 384 studentů, včetně dětí přicházejících z pěstounské péče, dětských domovů, ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale také třeba dva studenti z Ukrajiny.

 

Proměna vzdělávání ve veřejných základních školách

V roce 2022 působil projekt Pomáháme školám k úspěchu na 112 veřejných ZŠ z celé České republiky. To představuje zhruba 3 000 učitelů a jejich prostřednictvím vzdělávání 39 000 žáků. Zapojeným školám nadace v roce 2022 poskytla dar v hodnotě 40 milionů korun.

Od září 2022 převzal řízení projektu Pomáháme školám k úspěchu Petr Šlemenda, který dříve vedl školu Open Gate. Od vzniku projektu v roce 2009 věnovala nadace na podporu výuky, zaměřené především na čtenářské a pisatelské dovednosti, které jsou předpokladem pro kritické myšlení, celkem 408 milionů korun.

 

Granty pro studenty univerzit

V průběhu 13 let, kdy rodinná nadace Kellnerových rozděluje finanční granty mezi české studenty především bakalářského studia na zahraničních univerzitách, přispěly 239 vysokoškolákům celkovou částkou 116 milionů korun. V akademickém roce 2021/22 získalo finanční grant 59 univerzitních studentů. 37 % stipendistů získává mezinárodní zkušenosti v přírodních vědách, 31 % studuje technické obory a informatiku, ostatní se věnují humanitním oborům, společenským vědám, ekonomii a managementu, nebo kultuře a umění. Dlouhodobou snahou nadace je podporovat ty, kteří chtějí prostřednictvím svého nadání a získaných znalostí přispět v budoucnu k rozvoji české společnosti.

  

Kompletní výroční zprávu za rok 2022 zveřejnila nadace The Kellner Family Foundation na svém webu www.kellnerfoundation.cz: https://bit.ly/TKFF_VyrocniZprava_2022.