ÚJOP studenti

Nadace rodiny Kellnerových otevírá ukrajinským studentům možnost studovat na českých univerzitách

ÚJOP studenti

Považujeme za samozřejmé pomáhat těm, kteří to právě potřebují. Naše nadace proto podpořila výuku 75 ukrajinských absolventů středních škol ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu v České republice. Díky tomu se jim otevírá cesta k univerzitnímu vzdělání v Česku. 

Rozhodnutí, že budeme podporovat vzdělávání i v případě pomoci dětem a mladým lidem z Ukrajiny, pro nás bylo naprosto přirozené. Vzdělávání je hlavním tématem všech projektů rodinné nadace Kellnerových. Pro mladé lidi z Ukrajiny je znalost českého jazyka prvním a nezbytným krokem k rychlému zapojení do české společnosti. Kurzy Ústavu jazykové a odborné přípravy jim pomohou zvládnout češtinu i přijímací zkoušky na vybranou univerzitu.

Petra Dobešová

Petra Dobešová

členka správní rady

Stipendisté se statutem uprchlíka se rok učili bezplatně češtinu a připravovali se na přijímací zkoušky v kurzech Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Hlavním cílem těchto studentů bylo dosáhnout jazykové úrovně B2 nebo B1 a posílit své znalosti a terminologii v různých přírodních, humanitních a technických oborech. Právě tyto úrovně požadují univerzity nejčastěji.

 „Jsme rádi, že jsme mohli vzdělávat absolventy ukrajinských středních škol a umožnit jim studium v České republice. Tím, že získali pevné zázemí a klid na svá studia, mohou úspěšně pokračovat ve svém vzdělávání. Podporu vnímáme jako přínos pro Ukrajinu, zejména ve střednědobém časovém horizontu,“ uvedla ředitelka ÚJOP UK Dana Hůlková Nývltová.

"Rozhodnutí, že budeme podporovat vzdělávání i v případě pomoci dětem a mladým lidem z Ukrajiny, pro nás bylo naprosto přirozené. Vzdělávání je hlavním tématem všech projektů rodinné nadace Kellnerových. Pro mladé lidi z Ukrajiny je znalost českého jazyka prvním a nezbytným krokem k rychlému zapojení do české společnosti. Kurzy Ústavu jazykové a odborné přípravy jim pomohou zvládnout češtinu i přijímací zkoušky na vybranou univerzitu," vysvětluje Petra Dobešová, členka Správní rady nadace The Kellner Family Foundation.

Všichni stipendisté pocházeli ze sociálně znevýhodněných podmínek a jejich silná motivace je zjevná z úspěchu, kterého dosáhli při závěrečných zkouškách po dvanácti měsících intenzivního studia. Celkem 95 % studentů kurzu úspěšně složilo tyto zkoušky. Téměř dvě třetiny z nich dosáhly úrovně B2 a pouze tři studenti neuspěli. Avšak i ti, kteří neuspěli, mají stále možnost zdokonalit své znalosti češtiny v letních kurzech nebo se přihlásit na fakulty s nižšími požadavky.

 Šanci zakusit univerzitní život měli stipendisté během letního a zimního semestru nejen v Praze, ale i v Poděbradech, kde probíhala výuka ekonomických a technických oborů. V průběhu celého akademického roku měli možnost se seznamovat na výletech a exkurzích s jejich přechodnou vlastí.

GratulaceHudební poděkováníPodpora ukrajinských studentůPetra Dobešová s podpořenými studenty
Gratulace
Hudební poděkování
Podpora ukrajinských studentů
Petra Dobešová s podpořenými studenty