Global Teacher Prize Czech Republic 2023

Inspirativní pedagogové 2023

Global Teacher Prize Czech Republic 2023

Soutěž Global Teacher Prize Czech Republic oceňuje pedagogy základních a středních škol už sedmým rokem. Od prvního ročníku se na předních místech umisťují učitelé zapojení do našeho projektu pro veřejné základní školy Pomáháme školám k úspěchu. I letos se radujeme, a to společně s Markétou Mylkovou, učitelkou matematiky ze Základní školy Krnov, Janáčkovo náměstí, kterou porota ocenila druhým místem. 

Sdílíme s vámi naši radost a gratulujeme Markétě k úžasnému umístění. ZŠ Krnov patří společně s dalšími devíti školami do lokality Studénka, kterou vede tým Základní školy Františka kardinála Tomáška.

Věřím, že učitel, který se sám učí, popisuje svůj proces učení dětem, nebojí se přiznat své úspěchy i neúspěchy a klade si nahlas otázky, může děti k učení motivovat svým příkladem. A je pak úplně jedno, jaký předmět vyučuje.

Markéta Mylková, učitelka matematiky, ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí, škola připojená k projektu Pomáháme školám k úspěchu

Markéta Mylková | profil, zdroj: Global Teacher Prize 2023

ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Global Teacher Prize Czech Republic 2023

Jsem členem týmu ZŠJN Krnov - škola, která vás chytne za srdce.

Vystudovala jsem PřF Ostravské univerzity obor matematika a biologie. Studovat jsem šla s cílem pozitivně ovlivnit “oblibu” k matematice. Být učitel mi dává svobodu.

Učení opírám o postoje a víru v žáky. Věřím, že každé dítě má mít možnost zažít úspěch a tvořím v tomto duchu pro děti příležitosti. Věřím, že každý v danou chvíli dělá tak, jak nejlépe umí. Stavím na principu otevřenosti, respektu a vstřícnosti jak k žákům, tak ke kolegům.

Žáky učím plánovat a vyhodnocovat jejich práci, matematika mi slouží jako prostředek. Velký přínos vidím v diskusích nad řešením úloh, kdy u dětí buduji schopnost pracovat s chybou a argumentovat. Děti se tak učí nejen matematice, ale také kultuře diskusí, respektu k ostatním a posuzování informací.

Vyučuji konstruktivisticky, což jde ruku v ruce s formativním hodnocením. Předávám dětem zpětné vazby, stejně tak je od dětí přijímám. Aktivně pracuji s cíli, kritérii a důkazy o učení. Ráda kladu okolí otázky, které vedou k přemýšlení nad různými tématy. Často se přistihnu, když rozhoduji směrem k dětem, že se zastavím a představím si sama sebe v jejich pozici a ptám se: “Rozumíš si? Není toho moc? Máš to ve svých letech řešit? K čemu Ti to bude dobré?.”

Kolegům ve škole jsem k dispozici jako mentor a tandemový učitel. Díky práci ve školním týmu Pomáháme školám k úspěchu zavádím do svých hodin čtenářské a pisatelké cíle. Pilotovala a ověřovala jsem materiály pro Matematické kluby (H-mat a Nová škola), díky čemuž jsem získala zcela jiný pohled na práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí. Otvírám své hodiny pedagogům, rodičům, studentům. Sama také ráda do hodin kolegů docházím.

Vyhledávám další vzdělávání, situace a lidi, se kterými mohu společně přemýšlet, sdílet a reflektovat praxi.

Přeji si, aby děti, které budou odcházet ze ZŠ kladly smysluplné nároky na další vzdělávání, protože tím ho budou měnit.

Nechci být “statický” učitel, který předčítá učebnice, píše zápisy na tabuli v nezměněné podobě již několik let a kvalitu hodin opírá o množství metod, které použije. Chci být průvodcem učení žáků (studentů, pedagogů, rodičů), se kterými se budeme posouvat navzájem. Chci vidět ve své práci smysl a užívat si ji, protože vím, že až tohle u mě nebude, poděkuji za zkušenost a budu hledat jiné výzvy.

  • Global Teacher Prize Czech Republic oceňuje pedagogy základních a středních škol:
    kteří se snaží o komplexní rozvoj žáků, kladou důraz na osobnostní a sociální rozvoj, kooperativní výuku a diferenciaci ve výuce;
    přemýšlí nad svou výukou, reflektují ji a hledají si další cesty ke svému učení;
    podporují kolegy, podněcují a ovlivňují učitelskou komunitu.
  • Fotografie | Global Teacher Prize 2023