background image

Základní škola Staňkov

Projektová

This school has been involved in the project since the 2015/16 school year and has eight affiliated schools.

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Společný plán pro lepší školu

Díky Pomáháme školám k úspěchu jsme se pustili do tvorby funkčního plánu pedagogického rozvoje školy, na kterém se podílejí všichni učitelé. Ti se během projektu naučili lépe spolupracovat a obohacují se navzájem při pravidelných sdíleních. 

Ve škole jsme dříve nic takového nedělali, ale postupně jsme pochopili, jak je důležité podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, zodpovědnost a tvořivost. Pomohlo nám to najít cestu k otevřené a respektující komunikaci, která zase pomáhá vytvářet bezpečné prostředí pro žáky i pedagogy.

Párová výuka a pedagogičtí konzultanti 

Dalším přínosem projektu je párová výuka, která je ve škole již zcela běžná. Tandemově učí v tomto školním roce jedenáct dvojic pedagogů. Společně výuku plánují, diskutují nad výstupy žákovských prací a vyhodnocují, jak se podařilo cíle hodiny naplnit. Především ale přemýšlejí, co se oni sami potřebují naučit, aby své žáky posunuli dál. 

Učitelé také mají v rámci projektu možnost účastnit se řady přínosných vzdělávacích akcí a hlavně využívat podporu pedagogických konzultantů. Ti jim pomáhají při plánování a reflexi výuky nebo otevřených hodin, při vytváření plánů osobního pedagogického rozvoje i při tvorbě plánu rozvoje školy. K tomu radí učitelům, jak dosáhnout inspirativnějšího pracovního prostředí v učebnách doporučují vhodné pomůcky pro výuku – třeba kvalitní knihy pro prožitkové i oborové čtení. Učitelé nejvíce oceňují individuální přístup a možnost poradit se o vzdělávacích otázkách i výchovných problémech bez obav a v bezpečném prostředí.

Kromě individuální práce s učiteli se konzultanti podílejí i na přípravě pravidelných sdílení pedagogů, účastní se schůzek širšího vedení školy a připravují schůzky s připojenými školami. 

Vzdělávání jako cesta i závazek

Chceme být žákům průvodci na cestě ke vzdělání. Naší společnou vizí je, aby všechny děti ve škole zažívaly denně úspěch. Posilujeme jejich vnitřní motivaci a odpovědnost za to, co se naučí. 

Jsme hrdí na to, že díky projektu můžeme na naší škole nabízet výuku, která v bezpečném prostředí promyšleně rozvíjí kritické myšlení a lidskou osobnost. Bereme to jako závazek a zodpovědnost vůči žákům i rodičům.

Přejít na web ZŠ Staňkov