Ředitelka ZŠ Staňkov: Snažíme se být aktivní školou

Staňkov – Ředitelka Jitka Suchá přibližuje velký úspěch staňkovské základní školy, která se nyní může radovat z podpory v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Jakým způsobem jste se vlastně k projektu dostali?
Z různých školení a projektů zaměřených na čtenářskou gramotnost jsem se znala s kolegy a řediteli již zapojených škol a o projektu jsem měla mnoho pozitivních informací. Když jsem se dozvěděla, že by nově měla být vybrána k účasti v projektu také jedna škola v Plzeňském kraji, rozhodla jsem se spolu s kolegy účastnit se výběrového řízení.

Co jste museli podstoupit v rámci výběrového řízení?
Nejprve jsme absolvovali informační schůzku v Praze. Pak následovalo seznámení pedagogického sboru s obsahem projektu. Důležitý byl souhlas pedagogů se zapojením do projektu, protože jsme věděli, že po případném úspěchu ve výběrovém řízení by učitele čekala spousta nové práce. Poté jsme zpracovali podrobnou přihlášku do výběrového řízení, která obsahovala základní údaje o škole, hodnocení a jasné vize pedagogického rozvoje, informace o řediteli a způsobu řízení školy. Další informace se týkaly vztahů se zřizovatelem, zapojení školy v projektech a zhodnocení rizik. Přihláška obsahovala i důležité dokumenty školy. Porota pak po prostudování přihlášek vybrala v každém kraji tři školy, které osobně navštívila. Už postup mezi tři vybrané školy byl pro nás velkým úspěchem.

Co hodnotící porotu ve vaší škole zajímalo?
Členové komise strávili ve škole celý den. Navštívili některé vyučovací hodiny, hovořili s vedením i učiteli. Zajímaly je otázky týkající se školy, učitelů, dětí i rodičů. Další den navštívily školu ještě dvě psycholožky, které se zaměřily především na vedení školy a typ osobnosti ředitele. Tato část asi byla pro mě osobně nejnáročnější.

A co myslíte, že ji zaujalo natolik, že si vybrali právě vás?
Pro komisi byla asi hodně důležitá celková atmosféra ve škole a ochota učitelů vzdělávat se a dále rozvíjet se po pedagogické stránce.

Jaké jsou podle vás silné stránky staňkovské školy?
Snažíme se být aktivní školou, zapojovat nové metody výuky. Zaměřili jsme se především na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jsme zapojení do projektu Brána ke vzdělání – čtenářské kluby, který dal příležitost prosadit se i znevýhodněným dětem. Žáci 1. stupně také pracují v projektu Čtení pomáhá. V tomto školním roce deset učitelů navštěvovalo kurz RWCT, který vede členka pedagogického sboru, absolventka lektorského kurzu kritického myšlení. Klademe důraz na spolupráci členů pedagogického sboru. Díky projektu Spirála jsme dostali příležitost k nadstandardní péči o začínající pedagogy, kterým pomáhají zkušené učitelky, které absolvovaly nejen letní školu projektu Spirála, ale i řadu dalších kurzů. Projekt Spirála i čtenářské kluby nám dávají možnost využívat výhod párové výuky, což zapojení učitelé vítají. Žáky se snažíme rozvíjet i v přírodovědných oblastech. Jsme zapojeni do několika projektů, například Podpora přírodovědného a technického vzdělávání a Technika a ICT – Cherchez la femme. Máme také výbornou metodičku environmentální výchovy, která připravuje pro žáky mnoho různých akcí a projektů. Pochlubit se můžeme také velmi aktivním učitelem informatiky, jenž zaštiťuje eTwinningové aktivity například se žáky ze Slovenska. Vytvořil také školní podcast, sdružující několik českých škol a slovenských škol. Ve škole funguje také školní časopis, který právě nedávno vyhrál 2. místo mezi dalším šedesáti minipodniky základních škol. Děti ve škole také hrají divadlo, pořádají žákovský ples. Akcí je celá řada.

Máte již nějaké nápady, jaké nové metody výuky byste chtěli ve škole vyzkoušet?
Chceme zavést výuku matematiky podle profesora Hejného. S touto metodou se seznámí prvňáčci již v novém školním roce.


Otázka pro Jaroslava Šobra, radního Plzeňského kraje, místostarostu Staňkova a bývalého ředitele ZŠ Staňkov
Co říkáte na zapojení staňkovské školy do projektu Pomáháme školám k úspěchu?
Vnímám to jako ohromný úspěch školy a především práce pedagogů. Svou roli určitě hrál i přístup zřizovatele. Koneckonců staňkovská škola je jediná z Plzeňského kraje, která byla pro projekt vybrána. Finanční i metodická podpora může pro naší školu znamenat velký posun vpřed. Myslím, že klíčová bude osoba konzultanta, který bude pravidelně ve styku s pedagogy a společně budou hledat možnosti zlepšení práce. Přínosné je i to, že je projekt zaměřen na další vzdělávání pedagogů a práci s kolektivem.

I když už ve škole nepůsobím, jednání ohledně projektu jsem se zúčastnil. Gratuluji současnému vedení školy a se zájmem budu projekt dál sledovat.

Autor: Stanislav Šebek

Region Západní Čechy
 

Další články z médií

Všechny aktuality