background image

ZŠ Český Krumlov

Projektová

This school has been involved in the project since the 2017/18 school year and has thirteen affiliated schools.

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Být u proměny českého školství

Do projektu jsme vstoupili v roce 2017 jako čtenářská škola. Od té doby máme pocit, že jsme doslova u proměny českého školství. A je nám ctí, že můžeme být její součástí. 

Víc vědět o tom, jak lépe učit

Díky přístupu k novinkám i osvědčeným postupům ze světa pedagogiky se nám u zapojených učitelů daří zásadně proměňovat výuku k lepšímu. Vidíme, že umějí lépe formulovat oborové i čtenářské cíle a pracovat se Čtenářským kontinuem tak, aby co nejlépe rozvíjeli čtenářství svých žáků. Zároveň sledují dopad své výuky, zvou kolegy do hodin a společně se baví o žákovských pracích. 

Nedílnou součástí školní výuky se staly dílny čtení, v rozvrhu je má pravidelně zařazené každá třída. Jejich oblibě napomohlo i to, že příspěvek z projektu nám umožnil nakoupit do třídních knihovniček knížky, které děti doslova hltají. Díky tomu mají i větší chuť něco napsat – proto někteří naši učitelé pracují se svými žáky i v dílnách psaní.

Otevřít se novým věcem

Spolu se změnou přístupu k výuce se proměnila i kultura celé školy. Učitelé jsou otevřenější k novým věcem, více spolupracují a nebojí se bavit i o nezdarech a potížích. Dokáží společně hledat, co se ještě potřebujeme naučit, abychom lépe učili naše žáky.

Novou inspiraci získávají zapojení učitelé na oborových a prožitkových celostátních setkání. A protože se vracejí plní chuti předávat nabyté znalosti kolegům ve škole, daří se pro projektovou vizi postupně nadchnout další a další učitele.

A hlavně se nebát požádat o radu

Velkou pomocí na naší cestě jsou pedagogičtí konzultanti. Ti pracují pravidelně s některými učiteli přímo ve výuce, a navíc jim pomáhají i s přípravou otevřených hodiny pro připojené školy. Zároveň poskytují zpětnou vazbu vedení, aby mohlo lépe promýšlet další kroky pro pedagogický sbor. V neposlední řadě jsou nápomocní při tvorbě workshopů pro naše učitele, anebo je přímo vedou.

Přejít na web ZŠ Český Krumlov