background image

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Projektová

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

Nový směr a motivace

Projekt nás naučil zamýšlet se nad tím, jak zařídit, aby se děti učily smysluplně. Neustále reflektovat, jestli k tomu přispíváme. Výrazně nám pomohlo zapojení do komunity, se kterou sdílíme podobné hodnoty: autonomii, sounáležitost, mistrovství. A vytvořili jsme díky němu komunitu spolupracujících učitelů. 

Vedení školy projekt motivoval k tomu převzít zodpovědnost za pedagogické směřování učitelů. Učitelům dal možnost účastnit se společných akcí zaměřených na prožitková a oborová čtenářství, pisatelství nebo čtenářství v anglickém jazyce. 

Společné hledání s pedagogickými konzultanty

Oceňujeme především to, že projekt není jednosměrné školení. Společné hledání a posouvání možností pedagogiky je inspirativní. Ať už jde o podporu učitelů nebo spolupráci s učiteli škol připojených. 

Našim nejmotivovanějším učitelům zajišťujeme nejen konzultace, ale i návštěvy a reflexe hodin nebo společnou výuku. A celému sboru otevíráme dílny zaměřené na rozvoj čtenářství, pisatelství a učitelského řemesla. 

Aktivity pro připojené školy

Pro připojené školy pořádáme třikrát ročně dvoudenní setkání a Otevřenou školu. Obsah akcí plánujeme podle toho, co spolupracující učitelé potřebují a co pálí jejich školy. A mnoho se toho od nich naučíme i my.

Chtít musí hlavně vedení

Nedávno jsme do projektu přibírali školu, která se měla na konci svého prvního roku v projektu sloučit s další školou a změnit ředitele. Samozřejmě jsme měli obavy, protože ředitel/ka školy významně rozhoduje o tom, jestli se projekt na škole podaří úspěšně rozvinout.

Naštěstí se zapojení učitelé hned od začátku semkli do silného a spolupracujícího týmu, se kterým byla radost pracovat. Společně jsme ohledávali principy rozvoje čtenářství, bezpečného prostředí, kolegiálního učení a dalších pilířů projektu. A díky jejich nadšení se nám podařilo nové vedení školy inspirovat k účasti na jednom z našich dvoudenních setkání. Výsledek? Do týmu se přidali i učitelé z druhé školy a obě školy se tak propojily nejen formálně, ale i pedagogicky.  

Prostě kde je vůle, jsou i výsledky…

Sylva Stavarčíková
ředitelka

Přejít na web ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

Pedagogičtí konzultanti