background image

8. ZŠ Most

Projektová

Zapojena do projektu | od 2017/2018 
Počet připojených škol | 8

Zkušenosti pedagogického týmu v projektové škole

O čtení a psaní teď přemýšlíme úplně jinak

Projekt zcela proměnil to, jak na škole učíme. Díky podpoře Nadace The Kellner Family Foundation u nás začala působit jako pedagogická konzultantka Jana Štybnarová. Přinesla k nám metody kritického myšlení a naučila nás společně uvažovat nad tím, jak naše výuka proměňuje učení žáků. A pro nový způsob práce postupně nadchla další a další učitele.

Do výuky ve všech ročnících jsme krok po kroku začlenili dílny a lekce čtení, potažmo práce s textem. Spolu s nimi rozvíjíme i pisatelství, a to jak prostřednictvím samostatných dílen, tak psaním v jednotlivých předmětech. To, jak učíme děti rozumět psanému slovu a vyjadřovat písemně vlastní myšlenky, se tak úplně změnilo.

Díky synergii všech zmíněných změn teď naši žáci aktivněji pracují v hodinách a zažívají při svém rozvoji mnohem více úspěchů. Zároveň vidíme, že se učí vyjadřovat své názory, respektovat názory druhých a kriticky přemýšlet nad informacemi, které jim poskytujeme. A z učitelů se stále více stávají spíš průvodci vzděláváním.

Pedagogický konzultant lokality Most

Roman Ziegler

ředitel, 8. ZŠ Most

Pracujeme na pedagogickém rozvoji učitelů

Díky projektu jsme se na škole začali cíleně věnovat pedagogickému rozvoji našich učitelů. Z některých pedagogů se postupně stali interní lídři, kteří pomáhají v rozvoji svým kolegyním a kolegům. Náš tým pedagogických konzultantů navíc učitelům nabízí konzultace lekcí a dalších činností, poskytuje zpětnou vazbu a přináší do školy nová témata. A vznikly i učící se skupiny, ve kterých učitelé rozebírají práce svých žáků a zkoumají, jak se jim povedlo naplnit cíle hodiny.

Mnohem větší důraz teď také klademe na náladu ve škole. Snažíme se budovat dobré vztahy mezi učiteli a žáky, ale také uvnitř pedagogického sboru. I s tím nám pomáhají pedagogičtí konzultanti.

Studenti se nám mění před očima

Díky synergii všech zmíněných změn teď naši žáci aktivněji pracují v hodinách a zažívají při svém rozvoji mnohem více úspěchů. Zároveň vidíme, že se učí vyjadřovat své názory, respektovat názory druhých a kriticky přemýšlet nad informacemi, které jim poskytujeme. A z učitelů se stále více stávají spíš průvodci vzděláváním.

Dobré věci posíláme dál

Naši pedagogičtí lídři připravují pravidelná dvoudenní setkání pro učitele z připojených škol a ve spolupráci s našimi učiteli jim otevírají některé naše hodiny. Také se společně zamýšlíme nad lekcemi kolegů z připojených škol, které jsou často cennou inspirací i pro nás. Protože v projektu se nakonec stejně všichni učíme společně a navzájem.

Roman Ziegler
ředitel

Přejít na web 8. ZŠ Most

Články o této škole