Dílna psaní, PŠÚ

Dílny psaní na 8. základní škole v Mostě: Jde to i jinak

Dílna psaní, PŠÚ

Pryč jsou strachy z pevně daných slohových cvičení, kdy vás omezuje přesné zadání i daný čas. Na 8. základní škole v Mostě na to jdou jinak. A se svým přístupem, jak jinak vyučovat sloh, seznamují i učitele z jiných škol v regionu.

"Dílny psaní jsou v podstatě konceptem, který pracuje na tom, aby děti psaly rády, aby se věnovaly psaní, aby jim to přinášelo potěšení," říká Roman Ziegler, ředitel 8. základní školy Most, a pokračuje: "Dílny psaní jsou celostní koncept, který provádí děti od prvního nápadu, o čem psát, až po finální verzi, kdy končí tím, že usedají do autorského křesla a své dílo čtou."

Dílna psaní, PŠÚ
Dílny psaní na 8. základní škole v Mostě

Na 8. základní škole pracují s dílnami psaní v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu nadace The Kellner Family Foundation. Jednou z učitelek, které dílny psaní realizují, je i Klára Voldhonsová.

"Ve slohu, a možná si na to i vzpomínáte, jde o to, že nám učitel zadá téma, zadá nám slohový útvar. A k tomu nám zadá čas, za který máme mít ten slohový útvar napsaný," popisuje zkušená pedagožka. "To znamená, že si samy vybírají téma, které je nějakým způsobem oslovuje, vybírají slohový útvar, ve kterém to téma zpracují. A zároveň si vybírají i záměr, se kterým ten text píší. A také adresáta, kterému ten text budou číst."

Na mosteckou školu dorazili na představení konceptu také učitelé z jiných mosteckých škol, ale i dalších měst v regionu.

Více informací o projektu Pomáháme školám k úspěchu najdete zde.

Odborné texty z časopisů Učitelský měsíčník a Řízení školy k tématu dílen psaní najdete zde.